Jorden har sin egen måte å nøytralisere CO2 på. En ny studie fra det prestisjefylte Massachusetts Institute of Technology (MIT) viser at vår planet har en «stabiliserende tilbakemeldings-mekanisme» som virker over hundretusener av år, og som hindrer at jorden blir ubeboelig.

Studien bygger på paleoklimatiske data om temperaturene på Jorden de siste 66 millioner år.

A likely mechanism is “silicate weathering” – a geological process by which the slow and steady weathering of silicate rocks involves chemical reactions that ultimately draw carbon dioxide out of the atmosphere and into ocean sediments, trapping the gas in rocks.

Scientists have long suspected that silicate weathering plays a major role in regulating the Earth’s carbon cycle. The mechanism of silicate weathering could provide a geologically constant force in keeping carbon dioxide – and global temperatures – in check. But there’s never been direct evidence for the continual operation of such a feedback, until now.

En sannsynlig mekanisme er «silikatforvitring» – en geologisk prosess der den langsomme og jevne forvitringen av silikatbergarter involverer kjemiske reaksjoner som til slutt trekker karbondioksid ut av atmosfæren og inn i havsedimenter, noe som dermed fanger gassen i bergarter.

Forskere har lenge mistenkt at silikatforvitring spiller en viktig rolle i å regulere jordens karbonsyklus. Mekanismen for forvitring av silikat kan gi en geologisk konstant kraft for å holde karbondioksid – og globale temperaturer – i sjakk. Men det har aldri vært direkte bevis for kontinuerlig drift av en slik tilbakekobling, før nå. (MIT)

Earth can regulate its own temperature over millennia, new study finds (MIT)

Les også:

Ny bok fra Document: «Usikker vitenskap» av Steven Koonin

Kjøp julegavene fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.