Finanstilsynet gir Santander Consumer Bank en bot på 150 millioner kroner på grunn av mangel i rutiner og systemer for risikostyring.

Finanstilsynet har gjennomført et tilsyn for å gjennomgå bankens etterlevelse av IKT-forskriften og hvitvaskingsregelverket.

– I tilsynsrapporten peker Finanstilsynet på at banken på tilsynstidspunktet hadde gjennomgripende mangler i etterlevelsen av grunnleggende krav i hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynet har ilagt banken et overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven på 150 millioner kroner, skriver Finanstilsynet.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.