I forslaget til SVs nye prinsipprogram heter det ikke lenger at partiet skal jobbe for norsk Nato-exit, skriver Klassekampen.

Formuleringer om dette er nå byttet ut med en formulering om at «Norge bør bruke sin posisjon til å gjøre Nato til en ren forsvarsallianse», skriver avisa.

– Jeg mener det å ha en setning om å skulle melde Norge ut av Nato i dag, blir feil. Det finnes ikke noe alternativ til Nato nå, sier nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, som har ledet arbeidet med å utforme prinsipprogrammet, til avisa.

Videre heter det i programmet at SV vil jobbe for at Nato ikke skal etablere baser i andre land, og at atomvåpen ikke skal være en del av forsvarsalliansens strategi.

Et flertall i programkomiteen støtter å fjerne formuleringen om at Norge bør gå ut av Nato, og også at prinsipprogrammet ikke skal si noe om medlemskap i det hele tatt. Et mindretall i komiteen ønsker at programmet skal uttrykke et ønske om en «nordisk forsvarsallianse i stedet for norsk Nato-medlemskap», mens et enda mindre mindretall har foreslått setningen «Vi vil melde Norge ut av Nato».

SV og Rødt er de to norske partiene representert på Stortinget som fremdeles har hatt programfestet utmelding av Nato.

Fylkesnes sier det er krigen i Ukraina og de svenske og finske søknadene om medlemskap som har ført til linjeskiftet. Hvordan det endelige partiprogrammet blir, avgjøres på partiets landsmøte til våren.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.