Bildet viser en middag servert på et gamlehjem i Innlandet her i Norge. Slik er det altså på kommunale institusjoner mange steder i Norge der sparekniven er brukt hardt og ubarmhjertig. Men på bistand og velvilje ute i verden er Norge «en stormakt».

Bildet av den stusslige middagstallerkenen har vakt betydelig irritasjon på Facebook, der tusenvis av mennesker hos flere ulike profiler har gitt uttrykk for sitt hat overfor norske politikere, som helt åpenbart synes at vi nordmenn har det greit nok. Dessverre er denne middagstallerkenen, om vi kan kalle denne plastskålen for dét, ikke noe unntak. Slik er det altså på kommunale institusjoner mange steder i Norge der sparekniven er brukt hardt og ubarmhjertig.

Bare 14 prosent av pleierne på sykehjem sa i en undersøkelse for noen år tilbake at de har tid nok til å gjøre oppgavene de er pålagt i løpet av en arbeidsdag.

Mange eldre og syke kommer seg aldri ut i frisk luft og får ikke være i aktivitet sammen med andre, fordi pleierne ikke har tid til «den sosiale biten», meldte NRK i sakens anledning.

Slik er det også i hjemmesykepleien, der betjeningen knapt rekker å stikke innom eldre og uføre, før de farer ut igjen. Den minste henvendelse «det ikke er vedtak på», blir forkastet der og da av hjemmesykepleierne, som følger reglene politikerne har satt for dem.

Årsaken er altså: pengemangel

En venn av meg, som lå på sykehus på Stavanger-kanten tidligere i år, lå på et 7-mannsrom. Inne på dette rommet lå folk med diverse alvorlige diagnoser og døende. Det er trangt, og det stønnes, hostes og kremtes hele tiden, natt og dag.

Det er altså helseforetakene som driver sykehusene, og det bygges altfor smått, ser vi, når vi er innom et sykehus, der pasientene ligger på utstilling i korridorene.

Årsaken er: pengemangel

Man kan sitte og finne slike triste eksempler i mengder hva angår helse og eldreomsorg, og går man til andre områder, som psykisk helse, fastlegeordningen, barnevern, hjemmesykepleien, håndteringen av kronisk syke, rusproblematikk, mobbing etc., vil man oppdage store og udekkede behov.

Det finnes selvfølgelig også mange andre viktige områder i Norge som er forsømt.

Årsaken er: pengemangel

Så skal du vite at Norge for et par år siden bikket 40 milliarder kroner til årlig bistand ute i verden.

I 2021 gikk det 40,1 milliarder i bistandsmidler fra Norge til 101 land.

Norske politikere ønsker å være en «humanitær stormakt», og «vi har råd til det!»

Årsaken er: penger i massevis

Så ser vi at Jonas Gahr Støre vil investere enorme beløp i vindkraftprosjekter i u-land, fordi han har blind tro på at vindkraft er løsningen i et «grønt skifte».

Det er sikkert et stort flertall for nettopp en slik prioritering på Stortinget.

Årsaken er: penger i massevis og dårlig vett

Samtidig ser vi at Støre varsler «en tøff periode for oss nordmenn denne vinteren», og han sier rett ut at «mange vil bli skuffet over statsbudsjettet for 2023».

Årsaken er: pengemangel, på tross av ekstremt store ekstrainntekter på olje og gass og «krigen i Ukraina»

Det er du og jeg, «veiledet» av en norsk presse helt uten kritisk sans, som har innsatt disse politikerne.

Vil vi virkelig at det skal fortsette slik?

 Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.