Aschehougs nyeste lærebok i norsk er ikke en skjønnlitterær eventyrfortelling for nysgjerrigperer på tiende trinn. Det er heller ikke en oversettelse av Klaus Schwabs godnatt-historier, men det kunne ha vært det. Skjermdump: Aschehoug undervisning / Biblioteksentralen

Aschehoug forlag har kommet med en ny lærebok i norsk for 10. klasse. Utgaven går inn i serien Fabel, hvilket synes som et passende navn for et verk som fremstår som om var det sponset av Klaus Schwab og World Economic Forum. Her rystes vaksineskeptikere og andre statsfiendtlige elementer ned i samme søppelkasse. Leseroppgave følger.

Det fremstår som et paradoks at et forlagshus som selv har brøytet vei for modige og anti-autoritære stemmer som Salman Rushdie i neste nu kaster all tvil og intellektuell redelighet overbord i det som ikke kan sies å være annet enn et eklatant forsøk på å fjerne alle spor av anti-autoritær smitte hos norske skoleelever.

Se først forlagets vaskeseddel, det vil si egenreklame. Se så på billedeksemplene.

Fabel 10 er et friskt og fornyet læremiddel i norsk for 10. trinn. Boka legger vekt på at elevene blir inspirert til å utforske i norskfaget, samtidig som de tilegner seg strategier for å forstå fagstoffet og ikke minst bruke språket aktivt i ulike situasjoner og til ulike formål. Gjennom fagstoffet, oppgavene og aktivitetene utfordres elevene til å sammenlikne og reflektere over språk og tekster i kontekst, muntlig og skriftlig, alene og sammen med andre. Karakteristisk for boka er stor vekt på samspill mellom gode tekster og sterke, tankevekkende bilder og illustrasjoner. Fabel 10 har et rikt tilfang av oppgaver og aktiviteter av ulike slag. I tråd med fagfornyelsen dekker kapitlene i boka sentrale deler av læreplanen. Tekstutvalget er svært variert, med eldre og nye tekster fra skjønnlitteratur og sakprosa. I de ulike kapitlene finner elevene mange eksempler fra eldre og nye originaltekster. I tillegg er bokas siste del en egen tekstsamling med mange tilhørende oppgaver. Her får elevene lese og arbeide med tekster som bidrar til undring, engasjement og læring. Disse gir innsikt i hvordan mennesker tenker, elsker, strever og lever. (Biblioteksentralen)

I riktig gamle dager, det vil si i undertegnedes ungdomstid på 1970-tallet, hadde vi i Norge noe som het Forsøksgym. Skolen hadde ikke eksamener og var løvetann i det etablertes blomsterbed.

Motivet var å starte en skole styrt av gymnasiastene selv. Demokrati var krumtappen, frihet under ansvar, hvor gymnasiastene ikke bare skulle være representert, men aktivt delta i alle ledd, inkludert administrasjonsarbeidet: økonomi, selve husholdet. Allmøtet var til å begynne med obligatorisk og var det suverene organet for avgjørelser. Både ansatte og gymniasiaster hadde lik stemmerett. Gymnaset kjempet for selvstendig å kunne ta pedagogiske prioriteringer, en situasjon der de økonomiske overføringene fra Staten ikke fikk bli ideologisk førende. (Wikipedia)

Selv om mange i dag vil fnyse av de til dels utopiske ideene som Mosse Jørgensen og andre av Forsøksgyms ildsjeler sto på barrikadene for, så takke meg til hundre slike skoler og deres intellektuelle åpenhet og nysgjerringhet, enn én eneste skole med Fabel som læreverk.

Bokens forfattere og forlag tjener sikkert godt på at boken selges til en veiledende utsalgspris av kr 749,-. Men husk bare at det ikke er bare de som skal bære skylden for at norske skoler i dag ensrettes raskere enn du klarer å si «det grønne skiftet». De største synderne finner du på det norske Stortinget og i norske partier. De er i sin tur godt hjulpet av navnløse byråkrater i Kunnskapsdepartementet, nå ledet av minister Tonje Brenna (Ap).

Oppgave: 

Drøft tekstutvalget i denne Fabel-boken, og sett det opp mot forlagets egenreklame. Dra gjerne inn personlige eksempler, før du trekker din konklusjon.

Svaret kan du sende til Kunnskapsdepartementet, eventuelt med kopi til Aschehoug forlag og/eller Document.

 

Kjøp Thomas Knarviks bøker her! In His Name har ikke tidligere vært i salg i Norge. Vi har et lite og eksklusivt restopplag. Benytt sjansen!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.