Salman Rushdie  (75) er lagt i koma og respirator og skadene er omfattende. Han mister synet på ett øye og nervene i den ene armen er revet over. Han fikk også stikkskader i leveren.

 

Andrew Wylie, an agent for Rushdie told the New York Times that the author is on a ventilator and cannot speak.

«The news is not good,» Wylie said. «Salman will likely lose one eye; the nerves in his arm were severed; and his liver was stabbed and damaged.»

Rushdie was stabbed multiple times before a speech at the Chautauqua Institution on Friday in an attack that also injured the moderator of the event.

«Rushdie suffered an apparent stab wound to the neck, and was transported by helicopter to an area hospital,» the New York State Police said in a statement following the attack. «His condition is not yet known. The interviewer suffered a minor head injury. A State Trooper assigned to the event immediately took the suspect into custody. The Chautauqua County Sheriff’s Office assisted at the scene.»

Andrew Wylie, en agent for Rushdie fortalte New York Times at forfatteren er på respirator og ikke kan snakke.

«Nyhetene er ikke gode,» sa Wylie. «Salman vil sannsynligvis miste det ene øyet; nervene i armen hans ble kuttet, og leveren hans ble knivstukket og skadet.»

Rushdie ble knivstukket flere ganger før en tale ved Chautauqua-institusjonen fredag i et angrep som også skadet moderatoren for arrangementet.

«Rushdie pådro seg et tilsynelatende stikk i nakken, og ble fraktet med helikopter til et sykehus i området,» sa New York State Police i en uttalelse etter angrepet. «Tilstanden hans er foreløpig ikke kjent. Intervjueren pådro seg en lettere hodeskade. En politimann tok umiddelbart den mistenkte i varetekt. Chautauqua County Sheriff’s Office assisterte på stedet.»

https://www.foxnews.com/us/new-york-police-identify-man-allegedly-stabbed-salman-rushdie

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.