Steve Bannons Warroom.com har en ekspert på kunstig intelligens og transhumanisme som heter Jim Allen. Det er noe med måten han snakker på som gjør at du forstår at dette blir virkelighet.

Utgangspunktet var Mark Zuckerberg som har varslet Wall Street om at han vil investere ufattelige summer in i Meta; Å skape en virtuell verden. Den eksisterer allerede, men er bare i begynnelsen. To områder peker seg ut: Porno og spill. Men vi spiller henter maskinene informasjon om oss. Avstanden mellom menneske og maskin blir mindre.

Men de mest alvorlige sidene ved Meta snakkes det lite om: Hva vil skje med mennesker som slutter å bruke kroppen? Hva med deres survival skills, deres praktiske ferdigheter? Vi så under koronae at en hel klasse av mennesker holder hjulene i gang. Da kan man ikke tilbringe livet inne i et virtuelt univers.

Meta-folkene snakker seriøst om at våre viktigste opplevelser vil skje virtuelt.

Men hva skjer med barn som blir introdusert for Meta fra de er små? Hva vil skje med deres hjerner? Vi blir «wired» i møte med en fysisk verden. Hva skjer med utviklingen av en hjerne som bruker storparten av tiden i det virtuelle rom? Ordet atrofi dukker opp. Man tror at hodet ikke lenger vil henge sammen med kroppen. For å utvikle samspillet må man bruke kroppen i det fysiske rom. Møte og lære å mestre verden. Uten denne mestringen blir vi noe annet.

Det er nærliggende å se transseksualitet og besattheten av kjønn i sammenheng med transhumanisme. Flytende kjønn forbereder oss på en virkelighet der det er flytende grenser mellom mennesker og maskiner. Man avpersonaliserer mennesket gjennom å frata det en av de viktigste attributtene Skaperen har gitt oss: Kjønn.

Insisteringen på at de må brukes de riktige begreper, at de naturlige grensene må viskes ut og forbys, gjør flytende kjønn-ideologien får en revolusjonerende virkning på samfunnet, og forbereder oss på transhumanismen.

Science fiction

Når de avanserte kunstig intelligens-maskinene har utviklet seg selv, vil de bruke mennesket og menneskelig intelligens som råvare de kan kopiere og videreutvikle. De blir langt mer intelligente enn oss. Det er mulig de vil beholde oss som kjæledyr, sier Jim Allen. Men de har egentlig ikke bruk for oss. Vi har utspilt vår rolle.

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.