Det melder VG , som tidligere har rettet søkelys mot en ny lov som ble vedtatt i fjor. Denne hindrer Sivilombudet i å kreve innsyn i regjeringsnotater og dokumenter direkte knyttet til dem.

Sivilombud Hanne Harlem uttalte i desember til avisen at jobben hennes hadde blitt vanskeligere etter lovendringen, og hun kalte situasjonen «uheldig». I etterkant fremmet Rødt et forslag om å endre loven for å gi mer innsyn, og det forslaget får nå støtte fra flere partier. Blant dem er de to regjeringspartiene Ap og Sp.

– For Arbeiderpartiet er det viktig med åpenhet og tillit til offentlig forvaltning. Da Høyre og de andre borgerlige partiene i fjor gikk i bresjen for å svekke Sivilombudets kontrollmulighet, så tok vi kraftig til motmæle. Arbeiderpartiet vil derfor gå inn for å gi Sivilombudet tilbake innsynsretten i regjeringens dokumenter, sier Lubna Jaffery (Ap), som er første nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, til VG.

– Prinsippet i Rødts forslag vil vi støtte. Senterpartiet vil ha noen merknader om at en slik innsynsrett bare vil gjelde i særlige tilfeller, slik Harberg-utvalget allerede har skissert, sier medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen Nils T. Bjørke (Sp) til samme avis.

Innstillingen fra komiteen skal avleveres tirsdag neste uke.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.