Christine Lagarde under en pressekonferanse i Frankfurt 10. mars 2022. Foto: Daniel Roland / Pool via AP / NTB.

Den europeiske sentralbankens (ECB) hovedprognose for 2022 peker i retning av en inflasjon på 5,1 prosent i eurosonen, men i et annet scenario risikerer inflasjonen i år å overstige 7 prosent, sa sentralbankens sjef Christine Lagarde i en konferansetale torsdag.

Ved utarbeidelse av prognosene for inflasjonen har ECB tatt i betraktning krigen i Ukraina, som også utgjør en betydelig risiko for den økonomiske veksten, sa Lagarde.

Foruten Ukraina-krigen pekte ECB-sjefen på energiprisene og fremtidstroen og som de mest kritiske variablene for økonomien i øyeblikket.

Lagarde skisserte en pengepolitikk der sentralbanken vil vente med rentehevinger til den har avsluttet strategiske oppkjøp av obligasjoner, men pekte også på på fleksibilitet som et førende prinsipp for ECB.

Lagarde la noe av skylden for inflasjonen på krigen i Ukraina:

Now, owing to the war, Europeans will in the short term be confronted with higher inflation and slower economic growth.

Accordingly, the challenges facing monetary policy are changing.

ECB har hatt som mål å stabilisere inflasjonen rundt 2 prosent, men sentralbanksjefen gikk langt i å antyde at tiden for lav inflasjon er forbi:

We are unlikely to return to the same inflation dynamics we saw before the pandemic.

We have become increasingly confident that the inflation dynamics of the past decade are unlikely to return.

Tall fra Eurostat viser klart at det fremfor alt er energiprisene som fungerer inflasjonsdrivende:

Det har vært «mye diskusjon» om hvorvidt inflasjonsmønsteret er blitt strukturelt annerledes blant annet på grunn av «avkarboniseringen», sa Lagarde – uten å ta stilling til om det «grønne skiftet», med mer fornybar energi og mindre kull- og kjernekraft, rent faktisk har virket inflasjonsdrivende.

 

Kjøp Kents bok her!

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.