En høyesterettsdommer i Brasil har bestemt at meldingstjenesten Telegram skal suspenderes pga «feilinformasjon». Telegram er favorittkanalen til president Bolsonaro og hans velgere. Halvparten av dem har lastet ned Telegram.

Dommer Alexandre de Moraes viser til Telegrams manglende evne til å følge myndighetenes pålegg om å fjerne meldinger med desinformasjon. Programmet skal derfor stenges med umiddelbar virkning, heter det i en kjennelse datert torsdag og publisert fredag på domstolens nettsider.

– Telegrams manglende respekt for brasiliansk lov og gjentatte forsømmelse i å rette seg etter tallrike domstolsbeslutninger, er fullstendig uforsonlig med rettsstaten, skriver Moraes.

Dermed involverer høyesterett seg i politiske spørsmål. Hva som er feilinformasjon kommer an på øynene som ser. Bolsonaro sa kjennelsen er et angrep på borgernes frihet.

– Kjennelsen er utillatelig. Dommeren unnlot å handle mot de to eller tre personene som ifølge ham skulle blokkeres, så han bestemte seg for å påvirke 70 millioner mennesker … Det som står på spill er vår frihet, uttaler Bolsonaro.

Telegram, som har blitt lastet ned på over halvparten av mobiltelefonene i Brasil, var fredag fortsatt tilgjengelig i landet. (NTB)

Brasil herjes av en kulturkrig på samme måte som USA. Twitter kastet Trump ut mens han ennå var president. Når domstolene og Big Tech samarbeider skvises en part og fratas ytringsfriheten. Det er brudd på elementære regler for demokratisk samtale.

Men Bolsonaro stemples som høyreradikal og faller dermed utenfor demokratiet.

Bolsonaro har fått blokkert en rekke meldinger på både Facebook, Twitter og YouTube som følge av brudd på reglene om feilinformasjon. Han har oppfordret tilhengerne til å følge ham på Telegram foran valget i oktober. (NTB)

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.