Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) mener det vil være uklokt av Nato å fjerne Russland som strategisk partner.

Det var i spontanspørretimen på Stortinget denne uka Enoksen kom med advarselen.

Forsvarsministeren ble utfordret av Christian Tybring-Gjedde (Frp), som viste til at Nato på det kommende toppmøtet i Madrid i juni skal vedta et nytt strategisk konsept. I det gjeldende strategiske konseptet, som stammer fra 2010, skriver de allierte at de ønsker et «ekte strategisk partnerskap» med Russland.

Den formuleringen kan nå stå for fall. Men Enoksen vil jobbe for å beholde den.

– Jeg tror det vil være uklokt å fjerne Russland som strategisk partner, sa Enoksen i Stortinget.

– Vi vil ha nytte og fordeler av å ha en god dialog. Avspenning er like viktig som avskrekking, sa han.

Langsiktig mål

Overfor NTB understreker Enoksen at spørsmålet om et strategisk partnerskap med Russland ikke er det som står høyest på agendaen i dag – i en situasjon der rundt 100.000 russiske soldater står oppmarsjert ved grensa til Ukraina.

– Nå er det tida for å finne en løsning på den situasjonen vi har i Ukraina, sier Enoksen.

– Men det er et langsiktig mål å opprettholde både dialog, partnerskap og et best mulig samarbeid med Russland. Det tror jeg alle parter er tjent med, og det bør også være Natos langsiktige mål å opprettholde det partnerskapet, sier han.

Enoksen er likevel tydelig på at det strategiske konseptet som skal vedtas i Madrid i juni, også må gjenspeile hvor mye forholdet mellom Russland og Nato har endret seg siden 2010.

– Russland har en helt annen militærmakt i dag enn for åtte–ti år siden, og vi ser hvordan de er i stand til og villige til å bruke den makten. Det må tas hensyn til i Nato, sier Enoksen.

– Men det forhindrer ikke at det for alle parter må være et mål å ha dialog.

– Forlatt og omringet

Tybring-Gjedde er enig i at Russland bør beholdes som strategisk partner.

– Ikke minst nå når spenningen er så høy. Hvis vi attpåtil skal ta dem ut av det strategiske konseptet, så vil det bidra til mer sinne på russisk side, sier Frp-representanten.

Ifølge ham bør vi vise mer forståelse for Russlands situasjon.

– De føler seg forlatt og omringet.

Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsperson i Høyre, understreker for sin del at den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg drastisk siden Russland annekterte den ukrainske Krim-halvøya i 2014.

Ifølge ham må et strategisk partnerskap bygge på et minimum av tillit og felles strategiske interesser.

– Det er ingen signaler i Nato som tyder på et strategisk partnerskap med Russland er aktuelt.

Stoltenbergs testamente

Etter det NTB forstår, pågår det fortsatt forhandlinger i Nato om hvordan Russland skal omtales i det nye strategiske konseptet.

Men også generalsekretær Jens Stoltenberg har fastslått at dokumentet må ta opp i seg hvordan den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg siden 2010.

Ifølge Stoltenberg er det et mer aggressivt Russland vi ser i dag.

Samtidig vokser Kina fram som global maktfaktor, mens dataangrep, hybride trusler og bruk av rommet i stadig større grad preger Natos dagsordenen. I det nye strategiske konseptet må de allierte vise hvordan de har tenkt håndtere denne utviklingen, ifølge Stoltenberg.

Det strategiske konseptet blir på mange måter også Stoltenbergs testament som generalsekretær i Nato. Han går av ved utgangen av september.

 

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.