Breivik befinner seg gjerne i sentrum og benytter anledningen: Før retten settes, lirer han av seg en harang om at hvite nasjonalister er i ferd med å «signere» med Kina, Russland og Iran. Hvis ikke «tilbudet» blir mottatt, dvs. hvis de ikke får sine krav innfridd, vil hans gruppering inngå i en slik allianse. Han bruker ordet «signering» på en original måte.

Det minner om fantasier om at han representerer noen som har makt til å undertegne avtaler.

Det minner om fantasiene om at han var øverste leder for Knights Templar. Det tok lang tid før Inga Bejer Engh og Svein Holden fikk Breivik til å innrømme at dette var hans egen fantasi.

Det var ikke helt lett å oppfatte hva Breivik sa. Han hadde ikke mikrofon.

Breivik står bredbent, og det ser ut som han trener. Han er samtidig keitete.

Han viser frem flere plakater.

Foto: Skjermdump av NTBs filmopptak.

Denne plakaten er interessant og avslørende. Han kaller seg CEO, dvs. samme tittel som for et stort selskap, og MP-kandidat, parlamentskandidat, og disse to vervene har han på vegne av:

  1. Nordisk stat
  2. Ytre høyre intelligentsia
  3. Quisling fredsinstitutt
  4. Gothia corporation
  5. Wednesday …. (skjult ord)

Dette kan minne om de samme fantasier som de første psykiaterne fortalte om i sin evaluering. Statsadvokat Inga Bejer Engh sa at Breivik anså seg som ætling av Harald Hårfagre og ville ha DNA-testet hele befolkningen for å finne etterkommerne. Det senket seg en egen taushet over den fremmøtte pressen.

Aktor Hulda Karlsdottir leser opp historien om Breiviks terrorhandlinger. Under opplesningen tar Breivik opp en av plakatene. Sorenskriver Dag Bjørvik ber ham legge den bort. – Greit, svarer Breivik. Han er føyelig, som under første rettssak.

Denne handlingen står i kontrast til detaljene i skjebnene aktor leser opp. Slik var det også under den forrige rettssaken. Breivik er ikke til stede i det som foregår rundt ham.

Doocuments Rebecca Mistereggen er på plass i Skien. Red. sitter i tinghuset i Oslo, hvor rettssaken utspant seg for snaue ti år siden.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.