Sjefen for forsikringsgiganten One America, J. Scott Davison, sier selskapet nå opplever en 40 prosents økning i dødstall i aldersgruppen 18-64 år, i forhold til tallene fra før koronapandemien. Tallene refererer seg til arbeidstakere som er omfattet av gruppelivsforsikring, men Davison tør ikke uttale seg om årsakene til den enorme økningen.

“We are seeing, right now, the highest death rates we have seen in the history of this business – not just at OneAmerica,” the company’s CEO Scott Davison said during an online news conference this week. “The data is consistent across every player in that business.”

OneAmerica is a $100 billion insurance company that has had its headquarters in Indianapolis since 1877. The company has approximately 2,400 employees and sells life insurance, including group life insurance to employers in the state.

– Vi ser, akkurat nå, de høyeste dødsratene vi har sett i historien til denne virksomheten – ikke bare hos OneAmerica, sa selskapets administrerende direktør Scott Davison under en online nyhetskonferanse denne uken. – Dataene er konsistente på tvers av alle selskap innen denne bransjen.

OneAmerica er et forsikringsselskap med en omsetning på rundt 100 milliarder dollar, med hovedkvarter i Indianapolis siden 1877. Selskapet har ca 2.400 ansatte og selger livsforsikring, inkludert gruppelivsforsikring til arbeidsgivere i delsstaten. (Santa Barbara News Press)

Ekstreme tall

Davisons uttalelser kom på en online konferanse organisert av Indianas handelskammer, 30. desember. Han kunne ikke forklare årsakene til den voldsomme økningen med tallene for dødsfall tilskrevet Covid-19. Samtidig fortalte han om en stor økning av søknader om uførhetserstatninger.

“What the data is showing to us is that the deaths that are being reported as COVID deaths greatly understate the actual death losses among working-age people from the pandemic. It may not all be COVID on their death certificate, but deaths are up just huge, huge numbers.”

He said at the same time, the company is seeing an “uptick” in disability claims, saying at first it was short-term disability claims, and now the increase is in long-term disability claims. (Santa Barbara News Press)

Med på konferansen var også lederen for sykhusforeningen i Indiana, Brian Tabor.

At the same news conference where Davison spoke, Brian Tabor, the president of the Indiana Hospital Association, said that hospitals across the state are being flooded with patients “with many different conditions,” saying “unfortunately, the average Hoosiers’ health has declined during the pandemic.”

In a follow-up call, he said he did not have a breakdown showing why so many people in the state are being hospitalized – for what conditions or ailments. But he said the extraordinarily high death rate quoted by Davison matched what hospitals in the state are seeing.

«What it confirmed for me is it bore out what we’re seeing on the front end,…» he said.

The number of hospitalizations in the state is now higher than before the COVID-19 vaccine was introduced a year ago, and in fact is higher than it’s been in the past five years, Dr. Lindsay Weaver, Indiana’s chief medical officer, said at a news conference with Gov. Eric Holcomb on Wednesday.

På samme pressekonferanse hvor Davison snakket, sa presidenten i Indiana Hospital Association, Brian Tabor, at sykehusene i hele delstaten blir oversvømmet med pasienter «med mange forskjellige diagnoser. – Dessverre har helsetilstanden til den gjennomsnittlige indiana-innbygger blitt forverret under pandemien.

I en oppfølgingssamtale sa han at han ikke hadde noen oversikt som viste hvorfor så mange mennesker i staten blir innlagt på sykehus – for hvilke forhold eller plager. Men han sa den ekstraordinært høye dødsraten sitert av Davison matchet hva sykehusene i delstaten opplever.

– Det bekreftet for meg, hva vi ser i førstelinje.., sa han.

Antallet sykehusinnleggelser i delstaten er nå høyere enn før Covid-19-vaksinen ble introdusert for et år siden, og faktisk er tallene høyere enn de har vært de siste fem årene, sa Dr. Lindsay Weaver, Indianas sjefslege på en pressekonferanse med Gov. Eric Holcomb på onsdag. (Santa Barbara News Press)

De oppsiktsvekkende tallene er også rapportert av andre nyhetsmedier som for eksempel IndyStar, som tar tallene til inntekt for å få opp vaksinasjongraden i delstaten.

Ifølge USAfacts.org er  3 500 787 people, eller 52% av Indianas befolkning fullvaksinert.

Indiana life insurance CEO says deaths are up 40% among people ages 18-64

Document understreker at tallene refererer seg til folk som er forsikret av sine arbeidsgivere hos forsikringsselskapet OneAmerica, og ikke gjenspeiler tallene for dødsfall i hele befolkningen.

 

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.