Det har nådd mainstream media at Alf R. Jacobsen går til Document, og NRK sier «som redaktør». Det er riktig, men med en viktig tilføyelse: Som fristilt redaktør, eller som det heter på engelsk: editor at large.

Dette er en tittel/stilling forbeholdt personer med så lang fartstid og som er så meritterte at de selv bestemmer hva de vil arbeide med.

Jacobsen har fortsatt mange uskrevne artikler i det felt han har jobbet med i årtier: etterretning, spionasje, krigshistorie, sikkerhetspolitikk og deres politiske krysningsfelt.

Som det fremgår av hans bok Stalins svøpe har det vært mange hvite flekker på det historiske Norges-kartet. De brikkene Alf R. leverer, får underliggende sammenhenger til å tre tydeligere frem.

Når Alf R. nevner tre tilfeller der politiske myndigheter grep inn og stanset etterforskning av spionasjemistanker mot høyt plasserte embetsmenn eller politikere, er dette noe som må løftes frem og behandles som en viktig problemstilling. Vi er vant til å tenke oss at i det norske systemet er det vanntette skott mellom statsmaktene. Urent trav er noe vi finner hos andre, ikke hos oss.

Den historiske bevissthet er svekket.

Da hovedmistenkte i Nygaard-attentatet ble tauet inn etter at politiet mottok nye opplysninger, var det på en fredag. Mandag skulle avhørene ha begynt. Men da etterforskerne kom på jobb, var fuglen fløyet. Noe ekstraordinært hadde skjedd: Noen med makt høyt oppe i systemet hadde instruert politiet til å løslate hovedmistenkte.

Ytrings- og pressefriheten er under press. Når Alf R. sier dette offentlig på et møte i regi av Document, har det en betydning som blir lagt merke til og forplikter.

Kun ærlighet og sannhet er botemiddelet mot en slik utvikling.

Kun ærlige journalister som gjør sitt beste.

Som en liten redaksjon er det en ære for oss at Alf R. vil bli en del av vårt team.

Da må vi ha gjort noe riktig.

Vi håper at leserne også vil se det og vise oss tillit og gi oss mulighet til å gjøre jobben ved å tegne abonnement.

Vi trenger det.

Integritet koster!

 

 

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.