Ola Borten Moe (Sp). Foto: Torstein Bøe / NTB.

Sp-nestformann Ola Borten Moe advarer sterkt mot at Norge «går foran» og raserer vår egen økonomi og velferd for å oppnå symboleffekter uten betydning for klimaet.

Senterpartiet har de siste par uker falt kraftig på meningsmålingene, noe en del kommentatorer mener skyldes at partiet ikke er med på det samme «klimakjøret» som de fleste andre partier.

Den sterke klimapåvirkningen i mediene har lokket store velgergrupper i retning av såkalte klimapartier. Spesielt har mange unge latt seg skremme av udokumentert dommedagsretorikk.

Nå forsøker Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe å begrunne hvorfor han og hans parti holder noe igjen.

I et innlegg i VG tar han et oppgjør med noen av de dogmer som styrer de fleste partiers planer for norsk klimapolitikk fremover.

Han forsikrer først at også Sp er opptatt av grønt skifte, få ned utslipp osv. Det er en pliktøvelse for overhodet å få slippe til med innlegg i de ensrettede mediene.

Deretter går han over til det en del vil oppfatte som mer meningsfylte resonnementer i denne saken:

Klimadebatten er i ferd med å bli polarisert, unyansert og navlebeskuende, skriver han.

Han påpeker (nok en gang) hvilket ubetydelig land Norge er i global klimasammenheng:

Norge står for drøyt 1 promille (0,12 prosent) av verdens utslipp av CO2. Selv om det ikke er noen grunn til å undervurdere denne promillen, bør det også være uomtvistelig at hva som skjer med de øvrige 99,9 prosent har stor betydning for om verden klarer dette.

Han setter dette i perspektiv ved å vise til naboland i Europa:

Det er et faktum at ett kullkraftverk i Polen slipper ut 38 millioner tonn, eller ca. 75 prosent av alle norske utslipp alene. Og at om de hadde brukt gass istedenfor kull, ville utslippene blitt redusert med nesten 20 millioner tonn.

Borten Moe trekker frem at et land som Kina gjør norske planer nokså meningsløse:

Det er også et faktum at Kina har økt sine utslipp med 2 milliarder tonn, eller om lag 40 ganger Norges samlede utslipp (!) fra 2020 til 2021.

Av en eller annen grunn fremstår det som radikalt og politisk ukorrekt å påpeke dette. Skal man få gjort noe med problemet, må vi ha en felles forståelse av hva det er vi forsøker å løse, jeg observerer at denne er mangelfull.

Han mener norsk klimapolitikk må handle mindre om symboltiltak og mer om å gjøre noe som har betydning:

… må vi gjøre de riktige tingene og bruke ressursene der vi får størst effekt raskest. Mange synes å mene at dette gjøres gjennom at Norge må velge mellom næringer som eksisterer og er superlønnsomme, og næringer som nesten ikke eksisterer og som i stor grad vil kreve massive statlige subsidier.

Borten Moe avviser pratet om å legge ned norsk olje- og gassindustri:

Det er en kortslutning. I Senterpartiet mener vi at vi både må bygge videre på en verdensledende olje- og gassindustri som betaler brorparten av offentlig og privat velferd i Norge – og satse på mer utbygging av fornybar energi og forskning knyttet til nye og utslippsfrie energikilder og industrimuligheter knyttet til disse.

Vi kommer til å trenge pengene, kompetansen og den industrielle kapasiteten olje og gass representerer for å få gjort noe som monner, skriver han.

Han mener norsk oljeavvikling vil ødelegge norsk økonomi uten å bidra med noe for klimaet:

Det er derfor noe underlig med en norsk debatt som handler om hva vi skal slutte med fremfor hva vi skal gjøre. Selvsagt kan vi overlate norsk produksjon til Midtøsten, Kina, Russland og Venezuela for å pynte på egne tall.

Men det vil ikke redusere globale utslipp eller forbruk, kun skade vår egen økonomi og samfunnsutvikling, avslutter Ola Borten Moe.

 

Nå er den her! Årets boknyhet, forhåndsbestill i dag:

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Bestill også suksessboken:

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Husk å støtte Document:

Bli medlem, og få tilgang til alt vårt stoff straks det publiseres:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.