Siden 2015 er fire personer under 18 år dømt til forvaring. Barneombudet er bekymret og sier praksisen er i grenseland for hva barnekonvensjonen tillater.

Barneombudet har kartlagt 11 av de alvorligste straffesakene der gjerningspersonen var et barn. Fire saker endte med forvaring og fire ble dømt til ubetinget fengsel. To saker ble overlatt til barnevernet fordi barnet var under 15 år, mens en ble dømt til tvungent psykisk helsevern, skriver Aftenposten.

I de fire sakene som endte med forvaring var to gjerningspersoner 17 år, en var 16 og den yngste 15 år.

– Bruk av forvaring for mindreårige er i grenseland for hva barnekonvensjonen tillater. Den forbyr livstidsstraff for barn. Forvaring er en form for tidsubestemt straff som grenser opp mot dette, sier barneombud Inga Bejer Engh.

I 2012 ble det gjort flere endringer i loven om forvaring. Både lovutvalget og flertallet av høringsinstansene mente man skulle fjerne muligheten til å dømme barn til forvaring. I stedet endte arbeidet med at det ble lagt til en formulering som sier at det skal «helt ekstraordinære omstendigheter» til for å dømme barn til forvaring.

– Da man innførte denne snevre unntaksregelen, begynte man å idømme barn forvaringsstraffer, sier Bejer Engh.

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂