Pauline Viardot fylte 200 år i går. I likhet med sin eldre søster, den feterte operasangeren Maria Malibran, ble hun profesjonell sanger i ung alder, men vektla også pianoet som instrument. Hun virket som mezzosopran (Brahms skrev sin Altrapsodi for henne), konsertpianist, lærer og komponist frem til sin død i 1910. Denne romansen for fiolin og piano er en del av en samling på seks slike verk, og ble utgitt i 1868. Vi hører Ulf Schneider akkompagnert av Stephan Imorde.