EU har formelt godkjent planer om gjenåpning fra tolv av medlemslandene. Hele 750 milliarder euro skal deles ut de neste fem årene. Men det stilles krav om «grønn omstilling».

Frankrike, Italia og Spania er blant landene med ståkarakter. Det er derimot ikke Ungarn, der det fortsatt henger igjen tvil.

I første omgang er det bare en viss porsjon som deles ut. Resten avhenger av at de enkelte regjeringene innfører de reformene de har lovet og oppfyller forpliktelsene om grønn omstilling. (NTB-AFP)

EU bruker altså gjenreisingsmidler etter korona som pressmiddel for å få medlemslandene til å gjøre slik EU vil. Spania og Italia får mest støtte, og vil i løpet av fem år motta 70 milliarder euro i subsidier. Frankrike følger med en forventet støtte på 40 milliarder euro.

– Med denne støtten kan medlemslandene starte reform- og investeringsarbeidet som er nødvendig for å komme på fote igjen og for å styrke og omforme våre økonomier, sier den slovenske finansministeren Andrej Sircelj. (NTB-AFP)

Slovenia innehar dette halve året formannskapet i EU.

Ungarn skaper problemer

Kun Belgia og Nederland har ikke lagt fram sine forslag til reformer og« grønn satsning». Ungarn sitt forslag skaper hodebry for EU-kommisjonen, som har sine tvil om den ungarske regjeringen vil innfri sine forpliktelser om godt styresett og kamp mot korrupsjon.

Flere krever at Ungarn må straffes økonomisk etter at de vedtok og innførte en ny LGBTQ-lov, som gjør det forbudt å promotere homofili og andre former for seksualitet som faller inn under LGBTQ-fanen.

Forbudet gjelder for barn inntil 18 år. I dagens LGBTQ-vennlige Europa ses det på som helligbrøde å promotere vanlige familieverdier og ikke la barn lære om alle mulige former for seksualitet.

Les også: Ungarns forbud mot fremming av radikal kjønnsteori trer i kraft torsdag

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!