Edvard Munch (1863-1944)
Olje på lerret, 95,5 × 119,5 cm, Munch-muséet, Oslo

Kunstneren skal ha funnet sitt motiv i nærheten av Nedre Ramme gård i Hvitsten, mellom Drøbak og Son på østsiden av Oslofjorden. Nasjonalmuséet i Oslo har en annen, samtidig variant.

Olje på lerret, 150,5 x 151 cm.

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-