Folk ringer fra fjern og nær for å spørre hvor det blir av DOCTV. Svaret er enkelt: En ukes ferie i Stavanger for redaktøren med familie. Når man er sammen med familie er det familie. Det er ikke lett å forene dagsturer og bespisning med TV-sending. Men selvsagt sanker vi stoff underveis og kommer sterkere tilbake.

Det er rørende hvor mange som ringer og spør hvor TV-sendingene blir av. Det er tydelig at Dagsorden betyr noe. Vi fyller et behov. Det skal vi fortsette med.

Red. beklager at han ikke har sagt tydeligere fra. Det er kommunisert at vi er i Stavanger, men det kunne vært sagt tydeligere at det ikke er like lett å få til sendinger herfra.

Jæren og Ryfylke er vakkert!