Kjønnsforvirringen blir stadig større. Nå bidrar til og med USAs høyesterett til kaoset. Illustrasjon: Forbundet For Transpersoner i Norge / Facebook.

I den nye identitetspolitikkens navn sprenges alle grenser, mange vil si all fornuft. I USA er nok en barriere brutt, i og med at gutter fritt kan gå inn på jentenes toalett.

Det kan høres ut som en fillesak, med noe så prosaisk som toalettbesøk som stridens tema. Men det berører hele den fundamentale og tidløse oppfatningen om de to kjønn, mann og kvinne.

Her settes nå vitenskap og påviselige fakta til side, og «følelsene» får fritt spillerom.  Det skal heretter visstnok  være uvesentlig hvilket kjønn en person biologiske sett tilhører. Det som betyr noe, er hva man opplever eller i praksis ønsker at man er.

Dette bisarre verdensbildet er nå ettertrykkelig slått fast av selveste Høyesterett i USA, i en sak som vekker en viss oppsikt.

Fria Tider skriver:

USA:s högsta domstol har beslutat att neka prövningstillstånd i ett mål som rör skolelevers «rätt» att gå på det motsatta könets toaletter.

Det er opprinnelig CBNC som rapporterer om saken.

Det hele startet med at en såkalt transaktivist gikk til søksmål mot en skole, fordi vedkommende ikke fikk benytte det toalettet vedkommende (hen?) selv følte var riktig. Dette ble oppfattet som en så grunnleggende krenkelse at det havnet i retten.

Transaktivisten Gavin Grimm har drivit målet mot skolstyrelsen i Gloucester County i Virginia efter att ha nekats att besöka pojkarnas skoltoalett, skriver Fria Tider.

Saken ender til slutt hos USAs høyesterett. Det som gjør det hele nokså spesielt, er at landets høyesterett faktisk har en majoritet av dommere innsatt av republikanerne, og forventes å ha et konservativt syn på hva som er rett og galt i verden.

De som hadde forventet og håpet at høyesterett ville sette tingene på plass og la fornuften seire, ble imidlertid skuffet. For i stedet for å slå fast at gutter er gutter og jenter er jenter, velger denne retten i stedet å avvise saken:

När HD – som har en så kallad konservativ majoritet – nu väljer att inte pröva fallet innebär det att skolpojkar kan använda flickornas toaletter.

Siden høyesterett (i all sin feighet) ikke benytter anledningen til å erklære at tidligere regler og tradisjoner om kjønn skal gjelde i denne sammenheng, er det nå fritt frem for alle og enhver i skolene. Da er det gjerne kort vei til at resten av samfunnet følger etter. Hver og en kan selv velge hvilket kjønn man er:

Det räcker då med att de hänvisar till att deras «könsidentitet» är sådan att de känner sig som flickor.

Dermed slipper et mikroskopisk antall transpersoner å føle seg utilpass med sine toalettbesøk, noen mange sopplever som en «viktig seier».

Langt mer alvorlig er det antagelig at jenter når som helst kan få menn busende inn på det toalettet mange av dem til nå har opplevd som en form for trygt fristed.

USAs høyesterett har nylig markert berøringsangst og ynkelighet også i en rekke andre, «følsomme» saker. Man husker for eksempel hvordan denne retten vek unna behandling av de mange søksmål og kontroverser omkring valget i USA sist høst.

Her hadde mange sett frem til seg en grundig gjennomgang fra landets øverste myndighet. I stedet vek retten unna, og «avviste» den ene saken etter den andre på diverse formelle grunnlag, uten å ta stilling til hva realitetene måtte være.

Bøker vel verdt å lese i sommer, bestill nå. Så støtter du samtidig Document: 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!