Det blir mer idehistorisk kartlegging og analyse fremover. Vi må grave og finne røttene til dagens elendighet. Vi vet at våre samfunn er endret rykkevis helt siden Opplysningstiden og den vitenskapelige revolusjon. Men dette var gjennombrudd på rasjonalitetens domene. Det vi har sett de siste førti år er en revolusjon med irrasjonelle trekk, og den er påtvunget oss ovenfra.

Det finnes ingen – jeg våger å si ingen   – støtte til den nye seksuelle revolusjon med syv-åtte kjønn blant vanlige mennesker. Men vår statsminister synes over seg av begeistring for Pride. Det finnes ingen avstand som forteller at Erna Solberg er klok nok til å se visse problematiske sider ved Pride-bevegelsen. Det minner snarere om en hodestups forelskelse. Eller er det kynisme?

På rekke og rad har statsrådene stått frem: Trine Skei Grande, Abid Raja og Erna. De snakker om homobevegelsen og transebevegelsen som om det var en ny nasjonal religion. Men det er jo det det er.