Likestilling bør handle om individets frie valg – ikke samme valg. Frihet handler om å ha kontroll over eget og familiens liv – ikke å telle antall direktører i skjørt og høyhælte sko.

Ragnar Larsen