Er det norske universiteters oppgave å gjøre seg til talerør for identitetspolitikk? I de store fasadevinduene til Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen står det skrevet «BLACK LIVES MATTER» den 28. februar 2021. Den som har plassert de store bokstavene i vinduet, vet at de færreste er troende til å ytre innvendinger til denne instrumentaliseringen av en offentlig bygning. Det er litt som om det før Berlinmurens fall skulle ha stått «Arbeidere i alle land, forén eder!». Tidene skifter, men universitetene er hele tiden i de antivestlige ideologienes vold, dessverre. Foto: Document-leser.