Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen Meek / NTB.

Nesten en av ti EU-borgere – 9 prosent – sier i en undersøkelse at de har vært utsatt for vold de siste fem årene. 6 prosent har opplevd vold det siste året.

Det tilsier at 22 millioner mennesker i unionen opplever fysisk vold hvert år, viser undersøkelsen, som er gjennomført av EUs kontor for grunnleggende rettigheter (FRA). Estland og Finland topper listen med 10 prosent voldsutsatte det siste året. Malta og Portugal ligger nederst, men 1 prosent.

I den samme undersøkelsen oppgir 41 prosent at de har opplevd trakassering de siste fem årene, mens tallet for det siste året er 29 prosent. Her ligger Frankrike (46 prosent) øverst, fulgt av Østerrike og Tyskland (begge 43 prosent). Det er færrest som sier de er utsatt for trakassering i Ungarn (9 prosent) og Italia og Kypros (begge 11 prosent).

Unge mer utsatt
– Resultatene viser tydelig hvor omfattende vold og trakassering er i EU, sier krimstatistiker Sami Nevala i FRA, som står bak studien. Nesten 35.000 personer i de 27 EU-landene har deltatt i krimundersøkelsen, som er den første som dekker hele unionen.

Nevala sier unge er mer utsatt for vold og konflikter fordi de kommer i kontakt med fremmede i forbindelse med ulike aktiviteter. Eldre, som har en snevrere sosial sirkel, er mindre utsatt.

Kvinner oppgir i større grad enn menn å være utsatt for seksualisert vold.

Skille mellom øst og vest
Det er flere i Vest-Europa enn Øst-Europa som sier de har vært utsatt for trakassering. Nevala sier det henger sammen med mer utstrakt nettbruk vest i unionen.

– Det skaper flere situasjoner der folk kan bli utsatt for trakassering, sier han. Han legger til at det kan variere fra land til land hvor følsomme folk er for denne typen overgrep.

Det er også et tilsvarende skille mellom hvordan folk i vest og øst sier de ville reagert om de ble vitne til en forbrytelse. I vest sier flertallet at de ville ringt politiet, mens i øst ville folk heller grepet inn selv.

FRA har bedt EU-landene konsentrere seg om grupper som er mer utsatt for vold enn gjennomsnittet. Det inkludere unge, personer med funksjonshindringer, etniske og seksuelle minoriteter. 

Kjøp Asle Tojes siste bok her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂