En mann er dømt til sju måneders fengsel for å ha svindlet til seg nesten 400.000 kroner i koronastøtte. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Lederen av en ungdomsorganisasjon i Trondheim er dømt til sju måneders fengsel for å ha svindlet til seg nesten 400.000 kroner i koronastøtte.

Ifølge dommen fra Sør-Trøndelag tingrett fikk mannen utbetalt 398.500 kroner fra regjeringens krisepakke for koronarammede organisasjoner innen kultur, frivillighet og idrett, selv om han ikke lenger fungerte som leder for ungdomsorganisasjonen i praksis, skriver Adresseavisen.

Mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken var oppe for retten i forrige uke.

Retten finner det skjerpende at tillitsbruddet skjedde under en pandemi, der samfunnet er i beredskap og i en sårbar situasjon.

«Ved at enkelte velger å misbruke de støtteordningene som er lagt til grunn under en krisesituasjon, som er den største Norge har opplevd siden andre verdenskrig, taler for at det bør reageres sterkt på tillitsbruddet», skriver dommeren, som kaller det en «kynisk utnyttelse av en sårbar og kritisk situasjon».

Saken ble oppdaget av og anmeldt av Enheten for finansiell etterretning (EFE) hos Økokrim.

Etterforsker flere saker

– Økokrim er fornøyd med at domstolen er enig med påtalemyndigheten i at straffutmålingen i saker som gjelder misbruk av covid-19 støtteordninger må være strengere enn ved andre former for bedrageri, sier statsadvokat Elisabeth Frankrig i en pressemelding.

Økokrim opplyser at de etterforsker flere saker som gjelder misbruk av ulike covid-19 støtteordninger.

«Dette er den første dommen hvor en støtteordning for frivillighets- og idrettssektoren er misbrukt, og Økokrim har et godt samarbeid med Lotteritilsynet når det gjelder avdekking av misbruk av denne støtteordningen», skriver Økokrim.

Må betale tilbake

Den dømte mannen er ifølge offentlige registre fortsatt leder i ungdomsorganisasjonen, men ifølge dommen skal han ha trukket seg tilbake på sommeren i fjor da han også begynte med rus.

I tillegg til sju måneders ubetinget fengsel er mannen dømt til inndragning av hele beløpet på 398.500 kroner.

Dommen er ikke rettskraftig, opplyser Økokrim.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.