Navs skjemaer er fulle av feilkodinger og andre feil som gjør dem vanskelige å forstå og bruke, konkluderer tilsynet for universell utforming av IKT. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

En kontroll av et søknadsskjema på Navs nettsider har avdekket brudd på 10 av 19 krav som ble testet. – Alvorlig, mener tilsynsdirektør.

I høst har tilsynet for universell utforming av IKT gjennomgått Navs søknadsskjema for foreldrepenger. Kontrollen avdekket brudd på 10 av 19 krav, samt tre avvik når det gjelder skjema, koding og navigasjon.

Nav sikrer ikke at søknadsskjemaet er mulig å bruke for alle. Det er et brudd på likestillings- og diskrimineringsloven, konkluderer tilsynet.

– Alvorlig

– Nav er en stor, offentlig virksomhet som tilbyr grunnleggende nasjonale tjenester. Vi kommer alle i kontakt med Nav i løpet av livet, og tjenestene deres betyr mye for den enkeltes rett til likeverdig samfunnsdeltakelse, sier tilsynsdirektør Malin Rygg.

– Tilsynet ser derfor alvorlig på at vi finner slike feil, sier hun.

Feilene gjelder både skjema, koding og navigasjon. Regelbruddene fører til at skjemaet er vanskelig å forstå og fylle ut for alle, men får særlig konsekvenser for blinde og folk som har nedsatt syn, motorikk eller kognitive ferdigheter.

Kan gjelde andre tjenester

Selv om kontrollen gjelder skjemaet for foreldrepenger, bygger dette på komponenter fra Navs designmanual som gjennomgående blir brukt i mange tjenester.

– Det betyr at det i tillegg er risiko for tilsvarende feil i andre skjemaer på nettstedet, sier Rygg.

Nav har fått pålegg om retting og har fått tolv uker på seg til å korrigere avvikene. Dersom dette ikke er gjort innen fristen, venter tvangsmulkt i form av dagbøter.

Kjøp Halvor Foslis klassiker her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.