Aps Nils Kristen Sandtrøen havnet i tottene på landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) om salg av norsk skog i Stortingets muntlige spørretime onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Arbeiderpartiet vil stramme inn lovverket for å hindre at norske skoger havner i hendene på aksjeselskaper og utenlandske eiere.

I Stortingets spørretime onsdag rettet Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen kritikk mot regjeringen for dens iver etter å selge unna statlig skog og manglende vilje til å regulere private salg.

– Naturen i Norge privatiseres. Stadig mer skog kjøpes opp av utenlandske aksjeselskap, framholdt han fra talerstolen.

Bakgrunnen for saken er et privat salg av en skogeiendom i Nord-Trøndelag på størrelse med Oslo, som tidligere i høst ble solgt til et tysk aksjeselskap. Statsskog prøvde å sikre seg eiendommen, men ble utkonkurrert i budrunden av de tyske oppkjøperne.

For dyrt for Norge

– Når vi ikke har demokratisk kontroll på prisene på slike eiendommer, kan de bli så høye at det rike oljelandet Norge ikke har råd til dem, sier Sandtrøen til NTB.

– Også Statskog selger nå ut mange eiendommer. 30 prosent av de arealene som selges, går til aksjeselskaper eller oppkjøpere som bor andre steder enn der skogen ligger.

– Vi vil sikre enten felles eierskap over naturressursene eller at de kommer lokalbefolkningen til gode. Og da kan vi ikke ha den type privatisering og utsalg som vi nå ser, sier Sandtrøen.

Ap jobber nå med et forslag om å endre loven, som ifølge Sandtrøen skal legges fram for Stortinget denne høsten.

Bollestad kritiserte de rødgrønne

Samtidig hevder han at Høyre mener det er uproblematisk at skogområder selges til tyske investorer. I Stortinget rettet han derfor spørsmål til landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) om hvorfor er det så viktig for regjeringen å privatisere felles norske naturressurser.

– Jeg skulle ønske at dette hadde blitt kjøpt opp av norske eiere. Dersom vi ikke skal kunne selge til utenlandske oppkjøpere, må loven endres, sa Bollestad.

– Men skogen ligger der fortsatt, og mulighetene for lokalbefolkningen til å bruke den, ligger der fortsatt, framholdt hun og påpekte i samme åndedrag at Arbeiderpartiet ikke gjorde noe for å endre loven i de åtte årene de satt i regjering.

– Må forbedre lovverket

Den kritikken tar ikke Sandtrøen særlig innover seg.

– I hele denne stortingsperioden har vi forsøkt å få med oss regjeringspartiene på å stoppe salg av statlig skog og i det minste sørge for at dette ikke går til aksjeselskaper. Vi har også hele tiden vært imot den opphevingen av priskontrollen som Listhaug startet med, repliserer Sandtrøen.

– Men lovverket må forbedres. Nå har jeg invitert Bollestad til å bli med og å finne en løsning. Det blir spennende å se om hun forlater den linjen som Listhaug la seg på, eller om hun vil fortsette dagens politikk med privatisering og salg, sier han.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Kjøp Halvor Foslis klassiker her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.