Eldre dame med rullator på kirkegård. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Forskere mener fraflyttingskommuner bør akseptere at folketallet går ned, og heller fokusere på å nå andre målsettinger, melder NRK Vestland.

Direktør i Distriktssenteret, Marit Mellingen, ber kommuner ta innover seg realitetene, og ikke sette seg urealistiske mål om å snu trenden.

– Vi anbefaler at kommunane vel seg fleire mål for si utvikling i tillegg til folketalsvekst. Det kan vere å bli god på eldreomsorg, folkehelse, kultur eller næringsutvikling. Dermed kan dei skape framtidstru og bevisstheit om at her er det godt å leve og bu, sjølv om folketalet ikkje aukar, seier Mellingen.

Prognoser for hvordan bosettingen utvikler seg i landet framover, er dyster for mange kommuner. SSB mener 140 kommunar her til lands vil få færre innbyggere de neste 30 årene. Trenden er at storbyene øker og preges av en ung befolkning, mens landdistriktene forgubbes.

 

 

Norge forandrer seg raskt i takt med innvandringen. Kjøp Halvor Foslis bok her!