Kister har hopet seg opp i en kirke i Seriate i Italia den 28. mars 2020. Noe senere ble de transportert til en annen provins med militære kjøretøy. Foto: Flavio Lo Scalzo / Reuters / NTB scanpix.

Midlertidige data fra 24 europeiske land viser at det døde ca. 160.000 flere mennesker fra mars til mai i år enn i gjennomsnitt for de tilsvarende tidsrommene i årene 2016–2019, melder Eurostat.

Grafikk: Eurostat.

For aldersgruppen over 70 år var overdødeligheten på rundt femti prosent:

In the weeks 12 to 16 (mid March to mid April) in 2020, there were 56 % more deaths for men aged 70+ and 44 % more for women aged 70+ in Europe (data for 23 countries) compared with the same period in average in 2016 to 2019.

Årsaken til den kraftige økningen i dødeligheten i år er åpenbart utbruddet av koronapandemien. Italia, som først ble hardt rammet av pandemien i Europa, fikk også den tidligste økningen i dødeligheten:

Already at the beginning of March (week 10), Italy has significantly more deaths than in the previous years. It will be as well the first country to reach a peak, in week 13.

Det er naturligvis et åpent spørsmål hvor mye større økningen ville ha vært i fravær av smitteforebyggende tiltak.