Tavle

Sauer flykter gjerne fra dumme mennesker som vil tukle med naturen. Foto: @Roy Vestfjord

Vel 900.000 sauer i Norge tygger gras og annet tørrfôr og holder slik vårt kjære kulturlandskap i hevd. I tillegg gir de oss mat og ull, som blir til klær. Sauer er ålreite dyr, men nå blir også disse utsatt for klima-tull!

Midt oppi en flom av nyheter om barneranere i Oslo, BLM, storpolitikk fra inn- og utland, deriblant om norske milliarder til Syria, flimret en aldeles usannsynlig melding over min NTB-skjerm denne hektiske tirsdagen.

Bare så dere ikke tror jeg dikter noe opp, gjengis her NTB-meldingen, in extenso:

Rap fra 3.000 sauer skal måles

I løpet av to år skal 3.000 sauer bli målt på om lag 60 gårder. Målingene skal brukes for å avle fram mer klimavennlige sauer.

Det er lastebilen Metanmåleren som skal kjøre Norge rundt for å måle sauerap.

– Norsk Sau og Geit er opptatt av å bidra i klimadugnaden, og Metanmåleren er et viktig prosjekt for oss. Vi har store forhåpninger om at vi kan bruke målingene til å avle fram en mer klimavennlig sau, sier styreleder Kjell Erik Berntsen i Norsk Sau og Geit.

Metanmåleren har akkurat gjort sine første testmålinger og skal snart ut på norgesturné for å måle metanutslippet fra sau på norske gårder.

Inne i lastebilen er det et mobilt laboratorium med ti gasstette kamre: Her står sauen i 50 minutter mens mengden metan som den har produsert, blir målt.

– Hele verden må gjøre en kjempeinnsats i klimadugnaden om det skal gå bra med oss. Landbruket skal selvsagt ta sin del, og avlsarbeid for redusert metanutslipp er et viktig tiltak fra Norsk Sau og Geit, forklarer avlssjef Thor Blichfeldt i Norsk Sau og Geit.

Jordbruket står for 8,8 prosent av norske klimagassutslipp. Halvparten av dette er metan fra drøvtyggerne som storfe, sau og geit.

Ikke alle dyr slipper ut like mye metan, og noe av denne variasjonen skyldes genene. Ved å måle utslippene på individnivå kan man plukke ut avlsdyr som sørger for at neste generasjon blir mer klimavennlig.

Du store alpakka! Har saue- og geitebøndene i Norsk Sau og Geit åndet inn for mye metan fra sine drøvtyggende undersåtter, eller har de blitt åndelig forurenset i sine møter med det norske landbruks- og klimabyråkratiet?

Tilliten til norske forbrukere er viktig for norske saueprodusenter. Derfor tar de nå grep for å redusere klimagassutslipp fra norsk saueproduksjon med å avle frem mer klimavennlige dyr. (Landbruk.no)

Tillit?! 

Ikke vet jeg, men jeg regner med at det er flere enn undertegnede som får lyst til å hytte med nevene mot slike sauskaller som har kommet opp med slikt et usedvanlig fårete prosjekt. Det inngir ikke tillit!

Ikke le!

Det er en alvorlig sak at til og med den norske bonde- og småbrukerstand nå har kastet seg på klima-kjøret. De graver sin egen grav.

Nå må flere gjøre som Snegle-Halle:

Under et måltid hos Harald Hårdråde rakk ikke kjøttfatet rundt bordet til Halle. Han ble sint og diktet spottevers om kongen, som tvang Snegle-Halle til å spise mer grøt enn han orket. Da utbrøt Snegle-Halle: «Drep meg, herre konge, men ikke med grøt». Dette reddet livet hans. (Middelalder.no)

Er du også lei oppvarmet grøt og veganske klimafantasier? Les og støtt Document!