I en tid preget av krig og inflasjon, er Sosialistisk Venstreparti (SV) mest opptatt av at regjeringens nye energimelding ikke inneholder det «skjerpede klimamålet fra Hurdalsplattformen med ett ord». SV har derfor etterlyst målet, for hva er vel mer viktig enn å krangle om fem prosent utslippskutt?

«SV etterlyser forsvunnet klimamål» lyder overskriften og det pirrer nysgjerrigheten. Har Norge virkelig oversett et klimamål? Det kan ikke være sant, så mye energi (pun intended) og penger som norske politikere legger ned i å være flinkest i kampen mot plantenæring.

Men så kommer det:

Arbeiderpartiet og Senterpartiet lovet i regjeringsplattformen fra Hurdal at de norske klimagassutslippene skal kuttes med 55 prosent innen 2030, målt mot 1990. Men i regjeringens tillegg til energimeldingen, som ble lagt fram før påske, er dette skjerpede klimamålet ikke nevnt.

I stedet vises det til målet som Solberg-regjeringen meldte inn til FN i 2020. Der forpliktet Norge seg til å redusere utslippene med minst 50 og opp mot 55 prosent innen 2030.

Det er komedie, men går over til å bli tragikomisk i det våre politikere bruker Stortingets spørretime til å ta opp «problemet».

 – De målene som Norge har meldt inn, som ligger i klimaloven, og som er oppfølging av Parisavtalen, de er sendt, og de skal vi følge opp i norsk politikk, svarte Støre på spørsmålet om det forsvunnede klimamålet.

– Vi har ikke endret på de målene som er meldt inn, men har større ambisjoner i omstillingen, sier statsministeren til NTB, og forklarer at Hurdalsplattformen er et uttrykk for regjeringens egne ambisjoner.

Det er forøvrig ikke godt nok for SV.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke legger sitt forsterkede klimamål til grunn for energimeldingen, som er et av de aller viktigste dokumentene for hvordan vi skal nå våre klimamål. I stedet legger de et svakere mål til grunn, påpeker SVs klimapolitiske talsmann Lars Haltbrekken.

Knag Fylkesnes lever nå i frykt for at regjeringen er «i ferd med å trekke seg fra sitt forsterkede klimamål». Fem prosent, altså 55 prosent isteden for «minst 50 og opp mot 55 prosent innen 2030», er å trekke seg fra sitt «forsterkede klimamål».

– Det står jo vitterlig i Hurdalsplattformen at regjeringens klimamål er 55 prosent. Ikke «minst 50–55 prosent», slik den forrige regjeringen la til grunn. Og da trodde jeg at regjeringen også skulle melde det inn til FN, sier Knag Fylkesnes.

Det «forsvunnede klimamålet» er altså hverken forsvunnet eller glemt, det har bare ikke blitt meldt inn til FN.

Skrekk og gru! FN ser ikke hvor flinke vi er og hvor gode intensjoner Norge har!

Det er komisk å se hvilken planet disse politikerne lever på, ikke bare hva det gjelder å sloss mot plantelivets livsnødvendige ressurs, men hvor viktig det er for enkelte at verden må bevitne at de tisser i havet. At det grønne skiftet har bidratt til energimangel, EUs avhengighet av russisk gass, prisøkning på energi, som igjen har resultert i nedleggelse av viktige bedrifter som matprodusenter – det er visst bare en bagatell.

Dette kunne vært en episode av Ukens Sammenzuriums programpost «Grønnjævlig Helg»:

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.