Nytt

Den nyåpnede utstillingen i 22. juli-senteret har blant annet en tidslinje over hva som skjedde den dagen. Utstillingen er oppført midlertidig i påvente av at den nye høyblokka skal bli ferdig.Foto: Tore Meek / NTB scanpix

22. juli-senterets nye utstilling «Samtalen om 22. juli» åpnet fredag i Teatergata 10. Lørdag åpnes utstillingen opp for publikum.

22. juli-senterets direktør Lena Fahre forteller at tidslinjen fra 2015-utstillingen er videreført med små justeringer. Utstillingen «Samtalen om 22. juli» løfter også fram ettertidens forsøk på å forklare årsaker til og konsekvenser av terrorangrepet. Det vies stor plass til historier om de vi mistet, samt beretninger fra dem som overlevde og de som mistet sine.

– Vi har hatt en veldig god dialog med Støttegruppen, berørte og etterlatte etter 22. juli og AUF gjennom arbeidet med utstillingen, sier hun.

Direktøren fremhever at den forestående fagfornyelsen i skoleverket og særlig det tverrgående temaet demokratisk medborgerskap har vært viktig i arbeidet med utstillingen

– Med «Samtalen om 22. juli» inviterer vi skoleelever inn i drøftinger og meningsbrytninger i tråd med teorier rundt hvordan demokratiske ferdigheter styrkes. Vi har en målsetting om at nye generasjoner, uten egne minner fra terroren tar eierskap til historien.

Også Lisbeth Røyneland, leder for støttegruppen etter 22. juli, og Sindre Lysø, generalsekretær i AUF, var med på åpningen av den første utstillingen på 22. juli-senteret siden 2015.

22. juli-senteret skal etter planen returnere til Høyblokka på permanent basis når renoveringen er ferdig rundt 2025.