Tavle

Å ikke bekymre seg for ran og vold er et hvitt privilegium, ifølge leder av byrådet i Minneapolis, Lisa Bender. 

I en diskusjon om bekymringer knyttet til anarkiet som herjer i Minneapolis og hvorvidt politiet skal legge ned sin virksomhet, spør CNN’s Alisyn Camerota hvem hun skal ringe dersom noen bryter seg inn i huset hennes på natten: 

“Do you understand that the word dismantle our police free also makes some people nervous? For instance, what if in the middle of the night my home is broken into? Who do I call?”

Bekymringene rundt hvordan lov og orden skal opprettholdes synes ikke å skape noen ettertanke hos Bender. Bender mener på sin side at det er en virkelighet mennesker med privilegier må sette seg inn i: 

Yes, I mean I hear that loud and clear from a lot of my neighbors – and myself, too, and I know that that comes from a place of privilege, for those of us for whom the system is working,” Bender said. “I think we need to step back and imagine what it would feel like to already live in that reality where calling the police may mean more harm is done.”

Det er med andre ord et hvitt privilegium å ikke bli utsatt for ran og vold. Isteden for å bekjempe kriminaliteten og gjøre samfunnet trygt for alle innbyggere ønsker Bender at hvite privilegerte mennesker skal sette seg inn i virkeligheten til de som ikke tør å ringe politiet når de blir utsatt for kriminalitet, i dette tilfellet siktes det til den svarte befolkningen i USA.