Vind- og solenergi har vært en fiasko, påstår en ny amerikansk dokumentarfilm. Framstillingen av solpaneler og vindmøller er svært avhengig av energi fra kull, gass eller olje. Grønn energi er også en belastning på den naturen den foregir seg å redde. Vindmølleparker krever enorme landarealer med store konsekvenser for fugleliv og biodiver­sitet. Foto: Svevia.se

Klaus Wivel, redaksjonssjef i den danske ukeavisen Weekendavisen, har sett den amerikanske dokumentarfilmen Planet of the Humans og er i alle fall halvveis overbevist: Grønn energiproduksjon krever så mange innsatsfaktorer produsert av fossil energi – og trenger i tillegg supplerende kraftproduksjon nattestid og når det ikke blåser (eller blåser for hardt) – at den i sum ikke gjør verden grønnere.

Filmen ligger gratis ute på YouTube og er nå sett av snart sju millioner.

Planet of the Humans er regissert av den erfarne, mangeårige miljøaktivisten Jeff Gibbs og produsert av Michael Moore, USA mest berømte dokumentarfilmskaper. Begge hører til den amerikanske venstresiden, og filmen har skapt nye fiender for dem begge. De beskyldes for å gå oljeselskapenes ærend.

HELT omvendt forholder det sig naturligvis. Gibbs er antikapitalist og naturpurist. Han mener, vi går vor udslettelse i møde som følge af overforbrug og overbefolkning.

Al Gore kommer svært uheldig ut, tilhengerne av det grønne skiftet framstilles som naive og dels hykleriske, og en hovedtese i filmen er at verdens rike elite har investert i grønn energi fordi det har vært lønnsomt for dem – ikke fordi det reduserer avhengigheten av fossil energi eller vil redde klodens miljø og klima. Filmen mer enn antyder at de rikes apetitt er blitt stimulert av den profitten som grønn teknologi fører med seg – ikke av om teknologien rent faktisk også gjør kloden friskere.

Wivel påpeker at man i tiår har hevdet at vindmøller, solpaneler og biodrivstoff vil redde kloden fra kull, gass og olje. Milliarder er investert. Men å produsere vindmøller og solpanel og byggingen av infrastrukturen rundt disse til dels enorme installasjonene, er i seg selv avhengig av de fossile brennstoffene som tilhengerne hevder man erstatter. Store landområder industrialiseres. De “grønne” industriparkene blir selv til miljøsøppel etter noen tiår. Sol og vind er evig fornybare, men det samme gjelder ikke vindmøller og solpaneler.

Hva med biodrivstoff?

Biobrændsel, som Danmark bruger i stor stil, er en grufuld erstatning, fremgår det overbevisende af filmen. Under en grøn fane brænder vi kæmpe arealer af skove af, der kunne optage CO₂.

Wivels innvendinger mot filmen er at den ikke ser på naturgass eller atomkraft som realistiske alternativer, og blir for mørk og dystopisk. Når grønn omstilling ikke holder hva den lover, er filmens dystre budskap at overbefolkning og overforbruk ødelegger kloden.

Rigtige spørgsmål

 

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.