Pave Benedikt XVI under en audiens i Vatikanet den 27. desember 2006. Foto: Alessandro Bianchi / Reuters / Scanpix.

Den største trusselen mot kirken er et verdensomspennende diktatur av tilsynelatende humanistiske ideologier, og det å motsi disse er ensbetydende med å utelukkes fra samfunnets grunnleggende konsensus, det sier pave emeritus Benedikt XVI i en ny biografi.

Det er den kristne canadiske nyhetstjenesten LifeSiteNews som kan opplyse om denne detaljen etter å ha lest Peter Seewalds biografi med tittelen Benedikt XVI: Ein Leben rett før utgivelsen den 4. mai.

Motstand mot abort eller homoseksuelle ekteskap er blant tingene man ikke kan motsi under dette ideologiske regimet, mener den forrige paven, som etterfulgte Johannes Paul II i 2005, men gikk av fra embetet i 2013 – en høyst uvanlig fratreden, også i historisk perspektiv, som verden aldri har fått vite bakgrunnen for.

“One hundred years ago,” Benedict stated in the biography by Peter Seewald, “everybody would have considered it to be absurd to speak of a homosexual marriage. Today, one is being excommunicated by society if one opposes it.” The same applies to “abortion and to the creation of human beings in the laboratory,” Benedict added.

“Modern society is in the middle of formulating an anti-Christian creed, and if one opposes it, one is being punished by society with excommunication,” he went on to say. “The fear of this spiritual power of the Anti-Christ is then only more than natural, and it really needs the help of prayers on the part of an entire diocese and of the Universal Church in order to resist it.”

Biografien om Benedikt XVI, som før paveutnevnelsen het Joseph Ratzinger, er på over ett tusen sider, og kommer først ut på tysk. En engelsk oversettelse av boken ventes i november. Forfatteren, Peter Seewald, har tidligere skrevet flere bøker sammen med den avgåtte paven.

For this book, Seewald was able to have many exchanges with Pope Benedict as well as with his personal secretary, Archbishop Georg Gänswein. In an attachment to this new book, Seewald published answers by Pope Benedict under the title: “Last Questions to Benedict XVI.” These questions, the author explained, had been sent to Benedict after “many interviews” with him, in the autumn of 2018. Many of Seewald’s questions remained unanswered, but the ones Benedict answered are found in this attachment.

Dette nære forholdet til B16 kan ha ansporet ham til å tale med en frimodighet der han i praksis sier at den sekulære humanismen kommer fra djevelen.

LifeSiteNews trekker en linje fra Ratzinger til den tidligere amerikanske erkebiskop Fulton J. Sheen (1895–1979), som i 1947 profeterte at antikrist ville vende tilbake i en skikkelse som ville være forkledd som en stor humanist.

Our Lord tells us that He will be so much like Himself, that he would deceive even the elect – and certainly no devil we have ever seen in picture books could deceive even the elect. How will he come in this new age to win followers to his religion?

He will come disguised as the Great Humanitarian; he will talk peace, prosperity, and plenty, not as means to lead us to God, but as ends in themselves. He will write books on the new idea of God to suit the way people live.

Den nå 93 år gamle ekspavens frontalangrep på samtidens moralske standarder er uvanlig hardt. Med sine uttalelser til biografien fremstår pave emeritus Benedikt XVI som en klarere, skarpere og mer konsekvent forsvarer av Den katolske kirkens lære enn sin etterfølger, pave Frans.

Men selv om skarpheten er oppsiktsvekkende, er den egentlig ikke overraskende. Ratzinger hadde fremført kritikk av den moralske relativismen i krystallklare vendinger i en rekke bøker og taler før han tok fatt på sin pavegjerning. Som pave tonet han dem ned.

 

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!