Tavle

Document beklager at vi i dag publiserte en sak om tirsdagens masseslagsmål i Lyngdal som ikke var korrekt.

Saken ble publisert kl 15:58 på bakgrunn av et tips fra en kilde vi kjenner, og som på vår forespørsel forhørte seg hos slekt og venner i Lyngdal. Vedkommende forsikret oss om at hans kilde var pålitelig.

Sakens kjerne var om gårsdagens masseslagsmål var et oppgjør der utenlandske gjenger var involvert, eller ikke. Informasjonen lød at så var tilfelle.

Senere på ettermiddagen har vi så mottatt flere andre henvendelser som peker klart i retning av at opplysningene vi hadde mottatt, ikke var i overensstemmelse med sakens fakta.

Vi beklager at saken ble offentliggjort. Den er nå slettet fra alle plattformer.