Arendal 14. august 2019  Avinors el-fly måtte nødlandet i Nornestjønn i Arendal. Piloten, konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen og passasjer Aase Marthe Johansen Horrigmo som er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kom uskadet fra hendelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I det offentlige Norge mangler det aldri på friskuser med store visjoner og «hårete mål», som forleder kunnskapsløse politikere til å tro på julenissen eller at griser kan fly. Bare de siste tiårene har slike folkeforførere  bestemt at lille Norge skal bli «best i verden» på integrering, DAB-radio, karbonlagring og hydrogensamfunnet – og «visjonene» ender alltid med gigantisk milliardsløsing som du skal betale. Nå er sirkuset i gang igjen, og denne gang skal vi bli best i verden på et nytt luftslott: Elektriske fly.

Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, hvis jobb først og fremt er å ivareta flysikkerheten,  har av en eller annen grunn har gått «all in» på det grønne svermeriet rundt elektriske fly. Det har allerede nesten tatt livet av både ham og en passasjer, da han havarerte i full offentlighet med Norges første el-fly under en PR-oppvisning. At ingen ble drept var naturligvis ren flaks, men alle ble enige om å kalle det en «nødlanding» i ettertid – pytt, pytt liksom. Det var det ikke. Det var et havari, med en eksperimentell maskin, drevet av eksperimentell drivsystem, som aldri skulle hatt tillatelse til å ta med passasjerer. Shame on you.

En bestillingsrapport som konkluderer med at elfly er rett rundt hjørnet 

Avinor og Luftfartstilsynet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet kommet med et forslag til et program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge. Denne Rapporten  er et rent bestillingsverk, og  konkluderer naturligvis med at fantasifly fra drømmeland er selveste fremtiden – litt som med overlydsfly og Concorde på 60-tallet. (Og se hvordan det gikk.)

Bestillingsrapporten er nå overlevert til samferdselsminister Knut Arild Hareide som kan absolutt ingenting om fly eller teknologi, og heller ikke har noen annen kompetanse for å være samferdselsminister. Dermed er han et lett bytte for luringer som vil ha fri tilgang på offentlige penger: Og det er nettopp det denne «satsingen» på elfly handler om – som så mye annet innen klimahysteriet.

Denne bestillingsrapporten slår fast at de første ordinære innenriks ruteflygninger kan være elektrifiserte innen 2030, og Avinor-sjefen uttaler: «Vår anbefaling er at Norge skal være en hovedarena i verden for elektrifisering av luftfart». Det gjør han til tross for at han kan et og annet om fly og flyging, og derfor vet utmerket godt at dette er en utopi: Det vil ta mye lenger tid å utvikle og sertifisere passasjerfly for en helt ny teknologi, som i tillegg har vist seg problemfylt og livsfarlig så langt.

Eksperimenter med elfly bør skape bekymring, ikke entusiasme 

Det er riktig at flyfabrikker som Boeing og Airbus eksperimenterer med elektriske flymotorer, og at mindre aktører som produserer småfly, har sine første eksperimentelle elektriske fly i luften. Problemet er at det disse flyene viser så langt, er ikke at elektriske fly er fremtiden. Tvert om: De avslører alle svakhetene ved teorien om elfly. Elektriske fly er tunge, svake, med svært kort rekkevidde, lang bakketid, små sikkerhetsmarginer og usikkert drivsystem – altså absolutt alle egenskaper man ikke vil bygge inn i et fly. Årsaken er naturligvis de håpløst energisvake batteriene vi har i dag.

De elektriske enmotors-maskinene som allerede er i luften, er i klassen «experimental aircrafts» hvor det vanlige, strenge sikkerhetsregimet rundt fly er tilsidesatt, og så langt bør man tenke seg grundig om før man setter seg i en sånn maskin: Flere havarier har skjedd, hvorav altså et skjedde i Norge med lekeflyet til Avinor. Det forhindrer ikke at luftfartsdirektør Lars Kobberstad uttaler:

«For å sikre et fortsatt godt transporttilbud i Norge er det i Norges egeninteresse at det utvikles null- og lavutslippsfly. Fly som i første omgang kan trafikkere det unike norske kortbanenettet og er tilpasset norske værforhold»

Det er her tenkende mennesker bør stille spørsmålet: «Hvorfor det?!»

Hvorfor skal akkurat lille Norge, som ikke har noen flyindustri, bruke penger på å utvikle elektriske fly…som er en ren gambling, og slett ikke sikkert noensinne blir virkelighet?  Norge og nordmenn er 100% avhengig av kortbanenettet fungerer optimalt. Passasjerene er 100% avhengig av at dette kortbanenettet (med relativt krevende forhold) er preget av 100% trygge, sikre, gjennomprøvde og billige fly.

Hvorfor i huleste skal Norge risikere penger, trygghet, forutsigbarhet og regularitet på å innføre elektriske fantasifly? Hvorfor skal norske passasjerer utsettes for denne risikoen? Hvorfor kan vi ikke bare fortsette å satse på gjennomprøvd sikkerhet, så kan heller store nasjoner og flyfabrikker ta risikoen? Hvorfor skal Widerøe sitte på gjerdet og risikere fremtiden på å vente på noe som kanskje aldri kommer?

Hvis de store flyfabrikkene faktisk klarer å utvikle elektriske fly i fremtiden, (og med dagens batterier er det matematisk umulig)  som over flere år viser samme sikkerhet, regularitet, løftekraft og økonomiske resultater som ordinære fly – ja da kan vi gjerne diskutere en innfasing av elfly. Men hvorfor dette hastverket? Fordi klima.

Føkk fornuft, for jordens skal reddes. Men det finnes en helt annen agenda bak enn påstått miljøvern, akkurat som for alt annen innen klimahysteriet – ikke minst vindkraft-svindelen:

Svaret er penger, prestisje og makt

Hvis Norge går i bresjen for elfly-eksperimentet, (slik vi har gått i bresjen for elbil-eksperimentet) og yter milliarder til utviklingen, vil politikere, Avinor-sjefen og luftfartsdirektøren bli tatt imot med åpne armer i internasjonale fora, og det vil hagle med champagne, invitasjoner og jobbtilbud. Det blir en fest! Litt som for Erna Solberg som pøser ut penger til EU og FN for å sikre sin fremtid, nå som hun nærmer seg statusen for Norges mest utskjelte og udugelige politiker.

Ligger det korrupsjon og kameraderi bak planen om å gjøre Norge til et foregangsland for elektriske fantasifly? Kanskje, kanskje ikke – men det er definitivt en gigantisk gambling, Og det er utvilsomt veldig tidsriktig, bekvemt og profitabelt for de som går i bresjen for utopien, samtidig som prosjektet fullstendig mangler empiri, matematikk, økonomiske kost/nytte vurderinger, og realitietsorientering.

I stedet for å gå i bresjen for økonomisk og teknologisk risiko basert på rent klimahysteri, burde Avinor-sjefen og luftfartsdirektøren gå i bresjen for å øke flysikkerheten, bedre rammevilkårene og senke prisen på fuel, landingsavgifter og fjerne meningsløse CO2 avgifter som undergraver både økonomi og sikkerhet. Do your job!

Men hvorfor bry seg om denslags «sammensurium» når det er grønn ære og berømmelse å hente?  Norsk flybransje virker gjennomsyret av noe giftig og farlig – og før eller senere vil det koste liv.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.