Interlude


På grunn av mye reising har de siste interludenene vært preprogrammerte, og spalten har ikke vært oppdatert med hensyn til de siste dagers tragedier. Hanaus mest kjente sønn, Paul Hindemith, komponerte Trauermusik for bratsj og orkester i løpet av noen timer etter at han fikk vite at den engelske kong George V var død. Vi hører det til minne om de drepte i nettopp Hanau og de skadde i Volkmarsen. Geraldine Walther er solist med San Francisco Symphony Orchestra under ledelse av Herbert Blomstedt.