Video 1

Nye frigitte emails som Judicial Watch har fått tilgang til, viser at Jonathan Winer, en av utenriksminister John Kerrys medarbeidere, var kanal for Christopher Steele inn til State Department.

Fitton bemerker: Hvilke statlig organ var ikke implisert i forsøket på å ta ut Donald Trump? Vi har sett at State Department, CIA, NSA, forsvarsdepartementet, Director of National Intelligence, FBI, justisdepartementet og Det hvite hus alle var involvert.
Spesisaletterforsker John Durham har mye å gå løs på.