Nytt

Stefan Löfvens politikk ga 36 000 mennesker uten beskyttelsesbehov oppholdstillatelse i 2019. Foto: Aftonbladet avis/NTB scanpix

 

Det svenske migrasjonsverket presenterer innvandringstallene for Sverige i 2019. Totalt fikk 119 568 mennesker opphold i landet. Antallet familiegjenforeninger er høyere enn antallet asylanter.

Det er ingenting som tyder på at segregeringstrenden, den massive økningen i kriminalitet, drap og vold vil avta med Sveriges gjeldende asylpolitikk. De nyankomne vil i tillegg utgjøre en betydelig del av den stadig tyngre økonomiske byrden det er å bosette og gi livsopphold til mennesker i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet.

Den «skjulte» innvandringen

Det tallet som er verdt å merke seg er tallet for familiegjenforeninger. Dette er ikke mennesker med behov for asyl, men mennesker som likevel fyller lovens krav til oppholdstillatelse.  Mens Sverige har gitt opphold til 19 201 asylsøkere i 2019, er antallet familiegjenforeninger hele 31 785. En betydelig andel av disse familiegjenforeningene er henteekteskap.

Gymnasloven

4 495 mennesker fikk asyl via den såkalte gymnasloven. 4 112 av disse kommer fra Afghanistan. Loven ble trumfet igjennom av regjeringen Löfven I i samarbeid med Centerpartiet og Vänsterpartiet i juni 2018. Loven gir opphold til menn som har fått avslag på søknad om asyl. Mennene forplikter seg bare til å ta videregående opplæring, og får opphold dersom de var registrert som enslige mindreårige da asylsøknaden ble levert. Gjennomgang har vist at nær 99 prosent av mennene som har fått opphold via gymnasloven er papirløse afghanere.

Ingen beskyttelsesbehov

36 000 nye mennesker uten beskyttelsesbehov har dermed fått oppholdstillatelse i Sverige i løpet av fjoråret. I stor grad er dette mennesker i arbeidsfør alder uten tilknytning til arbeidslivet overhodet – heller ikke i overskuelig framtid.

Kjøp T-skjorten «for en bilfri & varmere by» her