Tyrkia har deportert to nederlandske fremmedkrigere til sitt hjemland som ledd i planene om å sende utenlandske IS-krigere ut av landet.

Det var midt i november at Tyrkia begynte å deportere utenlandske krigere til sine hjemland. Innenriksdepartementet kaller de to nederlenderne utenlandske terroristkrigere.

Tyrkerne har gjort det klart at de vil sende utenlandske krigere hjem selv om deres hjemland har fratatt dem statsborgerskapet. De insisterer på at Tyrkia ikke skal være et hotell for IS-krigere.

Hittil har Tyrkia foretatt 112 deportasjoner. Blant dem er 21 tyskere, 13 franskmenn og fem britiske statsborgere. I tillegg er en hver fra USA, Hellas, Danmark, Irland og Australia sendt hjem, og to hver fra Belgia, Kosovo og Marokko.