Klimaaktivister demonstrerer utenfor Nederlands parlament den 20. desember 2019. Disse legemliggjør en politisk strømning som har satt politisk dagsorden. Hvor mange av dem har en jobb eller styrer et husholdningsbudsjett? Foto: Ana Fernandez / SOPA Images / Sipa USA / Scanpix.)

Vest-Europas mentale sammenbrudd har pågått en tid, men ser ut til å ha nådd et foreløpig høydepunkt med en kjennelse fra Nederlands høyesterett fredag, der regjeringen allerede neste år beordres til å kutte utslippene av drivhusgasser til et nivå som er 25 prosent lavere enn i 1990.

NTB skriver:

Landets høyeste domstol opprettholdt fredag to tidligere kjennelser som innebærer at regjeringen innen slutten av 2020 må kutte utslipp av drivhusgasser med minst 25 prosent sammenlignet med 1990-nivået.

Dommen førte til at aktivister klappet og jublet i den stappfulle rettssalen.

Det er nå over fire år siden en domstol i Haag for første gang ga ordre om utslippskuttet. Aktivistgruppen Urgenda har stått bak søksmålet. Det var regjeringen som hadde anket dommen fra en lavere rettsinstans.

En domstol som gir seg hen til å bestemme regjeringens politikk er ikke kompetent, men har snarere misforstått maktfordelingen i samfunnet.

Domstolen baserte seg delvis på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, opplyser NRK. Rettigheter for hvem, når?

Hvem skal slutte å transportere livsnødvendige varer for ikke å slippe ut CO2? Hvilken ambulanse skal la være å hente en pasient av samme grunn?

Denne innbilte beskyttelsen av mennesker i det lange løp ville, dersom den ble satt ut i livet, føre til reelt fravær av beskyttelse av mennesker i det korte løp.

Man kan spørre seg om disse dommerne har tilstrekkelig teknisk innsikt til å forstå at de ber om det umulige.

Vi er kommet dit hen i Vest-Europa at innbilningen er sterkere enn realitetssansen. Det som gjør at ikke alt raser som følge av det mentale sammenbruddet, er at det fremdeles finnes mange nok voksne mennesker med vettet i behold som gjør sitt ytterste for at samfunnet fungerer, til tross for alle de mektige sabotasjeforsøkene.

Heretter må voksne mennesker i Nederland ignorere hva landets øverste domstol sier. Et slikt prestisjetap for en fundamental institusjon er et tap for alle.

 

Kjøp «Sammenstøt mellom sivilisasjoner?» her!