Den spiondømte Arne Treholt, her fra tiden som betrodd embetsmann i det norske statsapparatet.

Arne Treholt ble dømt til 20 års fengsel for spionasje, og for å ha påført Norge stor skade. Nå benytter NRK nettopp Treholt som sannhetsvitne til å forklare hva hans rolle «egentlig» var. Den kritiske journalistikken er fraværende. Dette får forsvarseksperter til å reagere med vantro.

Arbeiderpartimannen Arne Treholt ble i 1985 dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Treholt selv hevdet å være uskyldig, men bevisene var overveldende og dommen klokkeklar. Blant annet ble det fremhevet at «Treholt har gjort skade mot Norge som ikke kan repareres».

I NRKs nye dokumentarserie «Kald krig» skildres perioden da Arne Treholt hadde en viktig posisjon i det norske statsapparatet. Blant annet var han statssekretær for havrettsminister Jens Evensen i perioden 1976-1978.  I 1984 ble han arrestert, og så domfelt i 1985.

Ifølge Wikipedia ble Arne Treholt blant annet dømt for følgende:

«Treholt gav Sovjetunionen opplysninger om forsvarsplanene for Nord-Norge ved sovjetisk invasjon, materielle svakheter i Forsvaret, mobiliseringstider, soldater på vakt, norske angrepsalternativer i tilfelle sovjetisk invasjon, beredskapslagre, møtereferatene til statsministeren og utenriksministeren, og NATO-alliertes lagring av tungt utstyr i Norge.»

Det var med andre ord snakk om svært alvorlige forhold. Det handlet om en fundamental underminering av det norske forsvaret, noe som kunne føre til at tusenvis av norske soldater ville blitt drept i en mulig konflikt. Det ble brukt sterke ord og uttrykk om Arne Treholt i mediene og på folkemunne i forbindelse med saken. En hel nasjon kjente seg sveket.

Under de såkalte gråsoneforhandlingene med Sovjetunionen om delelinjen i Barentshavet skal Treholt ha bidratt til å svekke Norges interesser til fordel for Sovjet. Dette har han senere innrømmet.

Etter at Treholt ble domfelt, sammenlignet Jens Evensen ham ifølge Wikipedia med Vidkun Quisling. Evensen og Treholt ble aldri forsonet.

I dokumentarserien Kald krig lar NRK Treholt komme til orde med sin versjon av både sin egen rolle, og av hele situasjonen mellom Norge, NATO og Sovjet. Seerne får ingen grunn til å tvile på det som her sies. Treholts forklaringer blir stående som en slags leksikon-fasit på hva som foregikk. Her er en mann som vet hva han snakker om, er inntrykket som bygges opp.

Dette har naturlig nok skapt reaksjoner fra folk som har kunnskap om den aktuelle epoken og vet hva Arne Treholts virksomhet gikk ut på. Man opplever at NRK ukritisk står til rådighet for Norges antagelig aller største spion gjennom tidene, uten å la andre røster få mulighet til å presentere et korrektiv.

I en kronikk i VG fredag 20.12 tar Jan Fr. Mack et krasst oppgjør med journalistikken NRK serverer i denne forbindelse. Mack er medlem av presidentskapet i Norges Forsvarsforening.

Den megetsigende tittelen på kronikken er

«Spionen som kom inn i NRK-varmen»

Blant annet viser Mack til at mannen som bidro til å avsløre Treholt, den sovjetiske avhopperen Oleg Gordievskij , i dag må leve på hemmelig adresse et sted i Storbritannina. Gordievskij frykter angivelig for sitt liv, etter at andre avhoppere (som ”Alexander Litvinenko” og Sergej Skripal ) har vært ofre for meget omtalte attentater fra russiske agenter. Det sier noe om alvoret i hele situasjonen.

Mack påpeker det paradoksale i at spiondømte Arne Treholt langt fra må leve i skjul. Han jogger tvert imot omkring i Frognerparken i Oslo som en fri mann, og steg for steg tas han inn i varmen og renvaskes av NRK.

«Mens Gordijevskij lever i dekning, fremstår nå spionen Treholt fullt rehabilitert som kommentator og tidsvitne for NRK, der han gis landets beste plattform for å (bort)forklare. Kritisk journalistikk? Treholt har fortsatt gode venner», skriver Mack syrlig i VG.

Han fortsetter:

«Arne Treholt, som av helsegrunner ble benådet av Kongen i Statsråd etter å ha sonet «hele åtte» av dommen på 20 år, har i dag en leilighet i Moskva og en på Kypros. Sovjet og Russland belønner sine egne og myrder sine avhoppere.»

Ingenting av dette Jan Fr. Mack tar opp, problematiseres i NRKs dokumentar.

For nye generasjoner som er født og oppvokst etter Treholt-saken, skapes det et bilde av en vennlig, eldre herre som «gjorde sitt beste for fred og forsoning i en vanskelig tid». Man aner en undertone av at det «ikke var så veldig farlig med disse spiongreiene».

I dagens NRK er man kanskje ukjent med at Arne Treholts kone på det tidspunktet da han ble dømt, Kari Storækre, var ansatt som nyhetsmedarbeider nettopp i NRK. Også hun følte seg sveket og bedratt, og ville ikke mer ha noe med Treholt å gjøre. Hun flyttet til Sverige, og har blitt der.

«Noen hvitvasker penger, NRK hvitvasker spioner», avslutter Jan Fr. Mack sin kronikk.

Det er kanskje på tide at det foretas en grundig rundvask i NRK-systemet?

Det vil i så fall være som å vaske en trapp: Man bør starte fra toppen.

Kjøp Sammenstøt mellom sivilisasjoner? her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.