Kommentar

Så stor er ikke kunnskapsløsheten: Den eller de i NRK Dagsnytt som valgte å invitere Arne Treholt til å kommentere delelinjeavtalen i Barentshavet, visste meget vel at det var en grov provokasjon.

En statskringkaster kan ikke foreta seg noe som er en hån mot lov og rett og det politiske system. Arne Treholt ble dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen. Treholt var betrodd statssekretær til havrettsminister Jens Evensen i forhandlingene om Gråsonen i Barentshavet. Treholt har selv innrømmet at han viste de norske forhandlingsnotatene til russerne. Russerne satt med andre ord på begge sider av bordet.

Denne mannen inviterer altså NRK til å kommentere den nye delelinjeavtalen som skal underskrives idag.

Treholt snakker som om han har fått oppreisning. I NRKs øyne har han kanskje det. Statskanalen har de siste dagene vært mikrofonstativ for påstander om at det såkalte pengebeviset er forfalsket. Treholt ved forsvarer Harald Stabell ønsker saken gjenopptatt, men vil ha garantier for at påtalemyndigheten nedlegger påstand om frifinnelse. Selvtilliten er det ikke noe i veien med.

NRK Dagsnytt er frekk nok til å be Treholt kommentere sin rolle under gråsoneforhandlingene. Treholt kan overbærende se tilbake og se anklagene som utslag av kald krigs-hysteri. Historien er allerede skrevet om. Treholt er spionen som kom inn fra kulden. Statskanalen NRK har allerede gitt landsforræderen oppreisning. Burde han ikke også vært til stede ved undertegnelsen?