Ola Elvestuen (V): Foto: Terje Pedersen/Scanpix

Ap og SV går imot regjeringens plan om å sette av tre millioner utslippskvoter i en reserve i tilfelle Norge ikke når klimamålene.

Kvotene må slettes, krever de to opposisjonspartiene, som frykter at regjeringen vil la seg friste til å bruke reserven som et alternativ til utslippskutt hjemme i Norge.

– Vi frykter at Høyre og Frp vil bruke disse kvotene til å svekke innsatsen for å kutte utslipp i Norge. Derfor bør kvotene slettes, slik at de blir utilgjengelige, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

– Vi må slutte å kjøpe oss fri. Vi er nødt til å ta ordentlige grep, supplerer Aps Espen Barth Eide.

Forslaget om sletting vil komme opp til votering når saken behandles i Stortinget tirsdag.

Men Ap og SV har ikke flertallet med seg. Dermed vil forslaget etter alle solemerker bli stemt ned.

Sparekonto

Klimakvotene skal hentes fra den norske potten som ellers ville ha blitt auksjonert ut til bedrifter i EUs kvotesystem ETS. Nå skal de i stedet overføres til en egen sparekonto.

Der skal Norge holde dem i reserve i tilfelle nasjonale utslipp blir for høye.

Bakteppet for grepet er usikkerhet om hvor store de norske utslippene av klimagasser vil bli. Klima- og miljødepartementets egne beregninger viser at Norge ikke ligger an til å nå klimamålet for 2030 med den klimapolitikken som føres i dag. Tvert imot risikerer vi å slippe ut 12 millioner tonn CO2 for mye samlet sett over de kommende ti årene.

Kvotene som nå settes av, kan bli brukt til å gjøre opp for noe av dette gapet.

Kan bli slettet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har for sin del signalisert at målet er å sørge for så store utslippskutt hjemme at det ikke blir nødvendig å knuse sparegrisen.

I så fall vil reserven på tre millioner klimakvoter kunne slettes. Men flertallet i Stortinget vil vente med beslutningen.

Haltbrekken har vanskelig for å feste lit til forsikringene.

– Jeg frykter at Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å bruke disse kvotene som en brekkstang for å svekke klimainnsatsen i Norge, sier han.