Antisemittisme. Det mosaiske trossamfund sin synagoge ble utsatt for steinkasting. Knuste vindu formet som en davidsstjerne. Jødehat. Hærverk. Oslo. Foto: © Linda Næsfeldt / Samfoto

Som kjent har byrådet i Oslo planer om å opprette en egen byrådsavdeling for utenrikspolitikk. I byrådsplattformen står det at de vil «utrede handlingsrommet som finnes i anskaffelsesregelverket for å ikke handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakten.»

SVs gruppeleder i Oslo bystyre, Sunniva Holmås Eidsvoll, som har vært med på å fremforhandle byrådsplattformen mellom SV, Miljøpartiet og Ap, var ikke vond å be da NTB ba henne forklare hva setningen egentlig betyr:

«Det palestinske folket har levd under ulovlig okkupasjon i over 50 år. Det er et felles globalt ansvar å bidra til varig fred og palestinernes frihet, derfor er jeg glad for at byrådet nå skal vurdere muligheten for å bruke innkjøpsmakten sin aktivt mot okkupasjonen», sa hun.

«Den israelske stat har i altfor mange år, og med en opptrapping de siste årene under Benjamin Netanyahu, drevet en utarming av befolkningen på Vestbredden og i Gaza som verdenssamfunnet ikke kan stå stille og se på. Vi ønsker å bruke vår innkjøpsmakt til å si tydelig ifra om at vi ikke anerkjenner okkupasjonen Israel har gjort i sine nærområder», sier byrådsleder Raymond Johansen.

Da byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg ble konfrontert med et bilde der hun poserte på en gravemaskin produsert av det amerikanske selskapet Caterpillar,  som står på lista til boikottbevegelsen BDS, var det åpenbart at hun likte svært dårlig å bli tatt på fersk gjerning. Selv om hun gladelig hadde latt seg avbilde på «den imperialistiske anleggsmaskin», og tilsynelatende var mest opptatt av å smile til fotografen, gråt hun inni seg, om vi skal ta henne på ordet. Hun mener det er «hjerteskjærende å tenke på hvordan Caterpillar-bulldosere brukes til å rive palestinske hus og hjem», og at det er «grunnen til at vi nå ser på om det er mulig å boikotte varer som er produsert i områder okkupert i strid med folkeretten, av selskaper som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakten.»

Den tyske nasjonalforsamlingen har forresten samlet seg om en resolusjon der de stempler BDS-bevegelsen som antisemittisk. Få land i verden har vel bedre forutsetninger for å kjenne igjen jødehat når de ser det, enn Tyskland.

Flere medier har nå omtalt et opprop fra 800 personer , blant dem om lag 100 av landets bare 1300 jøder, sendt til byrådet og partiene i Oslo bystyre. Der oppfordres byrådet til å legge Israel-boikotten i skuffen. «Av erfaring vet vi at slike absolutte vedtak om maktmidler – uansett intensjon – gjør situasjonen vanskelig for oss som jøder.

«Det er allerede et stort antall norske jøder som holder sin jødiske identitet og tilhørighet skjult av frykt for å bli avkrevd en bestemt mening om saker som denne», heter det blant annet i brevet.

Hva tenker SVs gruppeleder etter å ha lest brevet, hvor det også trekkes frem at jødiske barn ofte blir utsatt for mobbing i Oslo-skolen, og blir konfrontert med anti-israelske slagord.

«– Brevet er veldig sakleg, og bodskapen gjer inntrykk», sier SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll til Vårt Land.

Men åpenbart ikke mer inntrykk enn at hun overlater til jødiske barn å bli mobbet på skolen for å tvinge igjennom en boikott. Men «ho understrekar at SV vonar Oslo vil vedta boikott av varer som er produserte i israelske busetjingar på Vestbreidda. – Det vil vere mogleg å balansere både ein boikott og ein innsats mot antisemittisme.»

Hvordan kan SVs gruppeleder påstå at det er mulig å ha nulltoleranse for antisemittisme samtidig som man boikotter Israel etter å ha lest brevet som forklarer at det rett og slett er umulig å kombinere de to hensynene? Det får vi trolig aldri vite, men det hun beviser med sin kommentar, er at dette byrådet er mer opptatt av å tekkes PLO og deres ulike underbruk av paramilitære og marxistisk orienterte organisasjoner enn å forsikre seg om at jødiske skolebarn i Oslo er trygge.

På direkte spørsmål fra Vårt Land om hvilke andre land Oslo kan komme til å boikotte, svarer hun: «Det einaste andre døme eg kjem på er Marokko, som okkuperer Vest-Sahara.» Er det bare meg, eller er det pussig at hun ikke har fått med seg Kina i 1950, med Mao i spissen, invaderte Tibet og aldri har sluppet jerngrepet, og at Russland har blod på hendene etter Krim-krisen så sent som i 2014? Kanskje er det så enkelt som at sosialister og kommunister bare ser flisen i sin brors øyne, og ikke hammeren og sigden i sitt eget?

Tidligere i år skrev noen «jews are not people» med blå sprittusj på porten til Majorstuen skole, hvor 950 barn passerer hver dag. Det gikk fire måneder fra en far klaget til det ble fjernet. Skolen kalte det «en rutinesvikt».

Det er den samme åpenlyse «rutinesvikten» vi ser hos byrådet. De svikter jødiske barn i Norge ved å leke utenriksdepartement med Israel-boikott. Antisemittisme på venstresiden lever godt, også i Norge.

 

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!