MDG og Aps arbeid for å styrke myndighetenes LHBTI-politikk møter motstand.

I Vesten opplever vi en eksplosjonsartet vekst i antall barn som hevder de er født i «feil kropp», og mens NRK bruker Barne-TV for å normalisere tilstanden og virkelighetsoppfatningen til forslagene fra Ap og MDG, har et faglig nettverk, på tvers av politisk tilhørighet, livssyn og seksuell orientering, utarbeidet et opprop som skal sendes videre til Stortinget.

Målet er å informere og advare om hva som står på spill dersom LHBTI-bevegelsen får sin virkelighetsoppfatning knyttet til kjønnsidentitet implementert i norsk helsevesen og skole. Det er nemlig ikke alle som setter pris på den økende promoteringen av transseksualisme og troen på at kjønnsskifte løser barn og unges utfordringer knyttet til usikker kjønnsidentitet.

Oppropet har tittelen «Ja til tokjønnsmodellen – nei til radikal kjønnsteori», og viser at at fortsatt finnes mennesker som våger å gå mot strømmen.

Gruppen bak oppropet skrive at det finnes gode grunner til å hevde at undervisningsoppleggene «Rosa Kompetanse» og «Restart» bryter Opplæringsloven §1-1.I loven står det at skolens opplæring «skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.» §2-4 sier at undervisningen i religion og livssyn skal være forankret i menneskerettighetene, samt følge prinsippene om «objektiv, kritisk og pluralistisk» formidling.

Det hevdes at foreningen FRI ikke presenterer opplæring som oppfyller disse kravene, men at deres undervisning er tvert imot subjektiv, ideologisk ensidig og blottet for alternative synspunkter. Det er derfor helt nødvendig at andre aspekter enn den virkelighetsoppfatning som «Rosa kompetanse» og «Restart» har eierskap til, blir presentert for våre barn og unge. Noe annet vil være uforsvarlig, udemokratisk og anti-pluralistisk.

Oppropet er en konsekvens av de forslag MDG har fremmet for Stortinget, der ønsket om større innsats for de som definerer seg som transpersoner har gått under radaren ettersom «homo-terapi» har fått all oppmerksomhet. Fristen for Familiekomiteens innstilling er 3. desember, og Stortinget skal behandle forslagene fra MDG og AP 11. desember.

I løpet av noen få døgn har oppropet fått over 11.000 undersktifter.

 

Kjøp Kjell Skartveits nye bok her!