Foto: Lucy Nicholson / Reuters / Scanpix. Sprinkelgrafikk: Document.

Når sannheten blir for ubehagelig velger YouTube å sensurere innlegg med hard hånd, slik at du og jeg «skånes» for realitetene. I Sverige sensureres nå fakta om demografi og migrasjon – med henvisning til hate speech.

I august ble den svenske TV-kanalen SwebbTVs konto på YouTube plutselig og uten forvarsel stengt. TV-kanalen fryktet at mange års sendinger var slettet. YouTube henviste den gang til firmaets retningslinjer om hate speech, men etter heftige protester og negativ medieomtale gjorde YouTube helomvending og åpnet SwebbTVs konto igjen.

– Vi har aldrig tidigare fått några varningar eller programinslag borttagna, så anklagelser om hets mot folkgrupp känns helt grundlösa, sa SwebbTV:s redaktör Mikael Willgert då.

När Youtube sedan släppte fram kanalen igen kvarstod många frågetecken.

Dette skriver det svenske nettstedet Samnytt.

Nå er en av SwebbTVs sendinger igjen tatt bort fra YouTube.

Et foredrag av den svenske sosionomen og journalisten Gunnar Sandelin, der han legger frem statistikk over anmeldelser om hets mot folkegrupper, migrasjonsstatisikk og prognoser for de enorme demografiske endringene som pågår i Sverige, regnes av YouTube som hatprat. SwebbTV får heller ikke lov til å laste opp nytt materiale på YouTube på 14 dager.

Sandelin bygger sitt foredrag på offisiell statistikk, så det virker tilforlatelig når skribenten Katerina Janouch omtaler sensureren som «Stasifiering av svensk debatt» og mer enn antyder at styresmaktene og andre medier sammen forsøker å tie ihjel en alternativ stemme som SwebbTV.

På bakgrunn av prognoser fra det svenske Migrationsverket legger Sandelin på nettstedet Det Goda Samhället frem beregninger som viser at Sverige fra nå og frem til 2022 kommer til å innvilge ca en halv million – 500.000 – oppholdstillatelser:

Vi kan räkna med att Sverige kommer att bevilja minst en halv miljon uppehållstillstånd fram till och med 2022. Det är slutsatsen av Migrationsverkets senaste prognos från juli.

Hälften av dessa tillstånd kommer från asylinvandringen med påföljande anhöriginvandring och den andra hälften rör sig om arbetskraftsinvandring utanför EU/EES, så kallade tredjelandsmedborgare. Det är rimligt att anta att en överväldigande del av de tillstånd som kommer att beviljas kommer att gå till utomeuropéer. Utöver detta tillkommer gäststudenter, övriga anhöriga och rörlig arbetskraft inom EU. Den senare gruppens omfattning har inte svenska myndigheter sedan 2014 någon övergripande koll på.

Systemanalytikern Kyösti Tarvainen, docent emeritus vid Aalto universitet, gjorde nyligen en beräkning att Sveriges nettoinvandring 2018 (invandring minus utvandring) på drygt 88 000 personer var nästan dubbelt så stor som övriga Nordens tillsammans. För Sveriges del skulle en majoritet av dessa ”nettoinvandrare” vara muslimer.

Sandelins foredrag kan ses på Vimeo. Enn så lenge.

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her. Nå satt ned fra 299 til 210 kroner!