Nytt

Finansminister Siv Jensen (Frp) møtte mandag pressen etter fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Staten venter at prisen på nordsjøolje neste år vil være 18 prosent lavere enn i år, kommer det fram i oljeprisforutsetningen i forslaget til statsbudsjett.

I budsjettet forutsetter staten driftsinntekter fra sine egne oljefelt på 142 milliarder kroner i 2020, 21 milliarder mindre enn i år, skriver Dagens Næringsliv.

«Anslaget baserer seg på en oljepris på 476 kroner per fat for 2020 sammenlignet med 583 kroner per fat i saldert budsjett i 2019», heter det.

Olje- og energidepartementet viser på sin side til store svingninger i oljeprisen de siste årene, i tillegg til uro i både Iran, Midtøsten og Venezuela. Regjeringen ser heller ingen tegn til lysning når det gjelder de svake gassprisene i Europa. De noterer seg at spotprisene i første halvår lå på rundt 1,7 kroner per standardkubikkmeter, 32 prosent under snittprisen i 2018.

Oljemarkedsanalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto sier at staten legger en forsiktig oljeprisforutsetning til grunn. Oljeprisen ligger i øyeblikket på 59 dollar fatet.

– Vårt basisscenario er 68 dollar fatet neste år, men vi ser at det kommer motvind på etterspørselssiden som kan sende basisscenarioet lavere, sier Wiggen.

Hun peker spesielt på usikkerhet rundt handelskonflikten mellom USA og Kina.